Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na : 1.Skład , projekt graficzny okładki, naświetlanie i druk tomiku poezji pt. Jak jest autorstwa Renaty Morawskiej 2.Skład, projekt graficzny okładki, grafiki w tekście, naświetlanie i druk tomiku poezji pt. Gra na czas autorstwa Franciszka Nastulczyk

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-04-19
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
1084
Numer ogłoszenia wyników:
1084
Data ogłoszenia wyników:
2017-04-19
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-04-19
Zamawiający

Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Plac Ratuszowy 1
43 -300 Bielsko-Biała.
Województwo śląskie.

REGON: 51566100000

Telefon: 33 4971497
Fax: 0334971786
E-mail: **********@um.bielsko.pl

Treść przetargu:

1.Skład , projekt graficzny okładki, naświetlanie i druk tomiku poezji pt. Jak jest autorstwa Renaty Morawskiej

 wg poniższych parametrów :

NAKŁAD	500 egz. 
FORMAT	A5 + skrzydełka
OBJĘTOŚĆ	50 stron 
ILUSTRACJE	do zrobienia :projekt graficzny okładki + 1 zdjęcie na skrzydełkach
KOLOR	-	środek 1+1 
-	okładka 4+0 
-	1 zdjęcie na skrzydełkach 4+0
PAPIER	-	środek: Artict Volume White 130 g
-	okładka kreda 300 g -folia  mat 
OPRAWA	-	grzbiet, klejona,  szyta nićmi 


Książka posiada ISBN

2.	 Skład, projekt graficzny okładki, grafiki w tekście, ,naświetlanie i druk tomiku poezji pt. Gra na czas autorstwa Franciszka Nastulczyk 

 wg. poniższych parametrów:
NAKŁAD	500 egz.
FORMAT	A5 + skrzydełka
OBJĘTOŚĆ	70 stron   
ILUSTRACJE	do zrobienia : w tekście 4 grafiki + projekt graficzny okładki
 + 1 zdjęcie portretowe na skrzydełkach 
KOLOR	-	Środek: 1+1 tekst ,4 grafiki w tekście: szarość + żółć 
-	- okładka ze skrzydełkami 4+0 
PAPIER	środek: Amber Graphic 120 g
-          okładka: karton 250g MAT
OPRAWA	- grzbiet, szycie nićmi


Książka posiada ISBN
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Ośrodek Wydawniczy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Augustana sp. z o.o. Plac M. Lutra 3 43-300 Bielsko-Biała
Cena: 7 166,25 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 7 166,25 zł do 7 822,50 zł (od 59.72% do 65.19% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 12 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
zamówienie prowadzone w trybie zapytania o cenę na : Skład, naświetlanie, druk, projekt graficzny okładki oraz przerobienie gotowych 15 zdjęć obrazów na grafiki w tekście, tomiku poezji pt. W OBJĘCIACH ŚWIATA / IN THE WORD S EMBRACE Grupy Literackiej Apostrofa
2016-04-28 TAK TAK 8 610,00 zł 3
Skład, projekt graficzny okładki i druk tomiku poezji pt. : (Po)równania z wieloma niewiadomymi autorstwa Agnieszki Marek dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę
2016-06-03 TAK TAK 7 554,75 zł 2
zamówienie prowadzone w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
2014-03-14 TAK TAK 9 660,00 zł 2
zamówienie prowadzone w trybie zapytania o cenę na : 1.Skład, naświetlanie i druk, korekta, projekt graficzny okładki tomiku poezji pt. : W świerkowym gaju autorstwa Juliusza Wątroby 2.Opracowanie graficzne okładki, 8 grafik w tekście, korekta, skład, naświetlanie i druk tomiku wierszy Jadwigi Ochman pt.: Kromka istnienia.
2015-12-16 TAK TAK 14 605,50 zł 2
Przedmiot zamówienia: 1. Skład, druk i korekta tomiku poezji pt. : KRYSZTAŁ autorstwa Juliusza Wątroby 2. Skład, projekt graficzny okładki, korekta i druk tomiku poezji pt.: nie bywam sama autorstwa Danuty Bilczewskiej dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2013-05-06 TAK TAK 5 780,25 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus