Zamówienie dodatkowe w zakresie robót budowlanych w ramach zamówienia podstawowego na zadaniu inwestycyjnym pn: Przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Żarach

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-22
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
185821
Numer ogłoszenia wyników:
185821
Data składania ofert:
2016-08-22
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-22
Zamawiający

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Pl. Słowiański 1
65 -958 Zielona Góra.
Województwo lubuskie.

REGON: 32544600000

Telefon: 68 3220155
Fax: 0683220155
E-mail: *.*****@zielona-gora.so.gov.pl

Treść przetargu:

1.Zamówienie dodatkowe obejmuje następujący zakres prac:
a)wycinka 10 drzew i pielęgnacja 23 drzew z nasadzeniem 6 drzew (wg protokołu konieczności z dnia 01.03.2016r. - zał. 3),
b)dostawa i montaż wywietrzników kalenicowych (wg protokołu konieczności z dnia 22.03.2016r. - zał. 4 ),
c)dostawa i montaż drzwi do kancelarii tajnej (zakres rzeczowy wg protokołu konieczności z dnia 01.03.2016r. - zał. 5 ),
d)wykonanie uzupełnień murów i wyprawy podłoża pod obróbki blacharskie parapetów okiennych (wg protokołu konieczności z dnia 22.03.2016r. - zał. 6 )
Wyniki

Część przetargu: 1 - Zamówienie dodatkowe w ramach zamówienia podstawowego na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Żarach przy ul. Spokojnej 20

Wykonawca: Ekokaloria PKB Sp. z o.o. S.K.
Cena: 35 544,75 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 35 544,75 zł do 35 544,75 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 28 898,17 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus