ZAMÓWIENIE DODATKOWE NA ZADANIU:Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350, polegające na Przebudowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji Kotowice - Zielona Góra będącego w kolizji z drugą jezdnią S 3 w km 294 + 252,28

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-24
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
157075
Numer ogłoszenia wyników:
187565
Data składania ofert:
2016-08-24
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-24
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-24
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Bohaterów Westerplatte 31
65 -950 Zielona Góra.
Województwo lubuskie.


Telefon: 68 3255313
Fax: 0683253468
E-mail: *********@zielona-gora.gddkia.gov.pl

CPV

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Zielona Góra

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Zielona Góra

Treść przetargu:

Przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji Kotowice - Zielona Góra będącego w kolizji z drugą jezdnią S 3 w km 294 + 252,28.
Projektowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6,3 MPa relacji Kotowice - Zielona Góra przechodzącego pod drogą ekspresową S 3 (km 294 + 252,28). Istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250, PN = 6,3 MPa  krzyżuje się z projektowaną drogą ekspresową S3  (km 294 + 252,28). Gazociąg wysokiego ciśnienia będzie ułożony w rurze ochronnej która będzie ułożona pod projektowaną drogą.
Długość przekładanego gazociągu DN 250, PN = 6,3 MPa  wynosi 24,75 m,
- projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 5,5 MPa L = 24,75 m, a w tym: 
- rura ochronna DZ 406,4 x 8,8   L =  17,5 m - ułożona pod drogą krajowa S3.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Konsorcjum: Lider: BUDIMEX S.A. Partner: FERROVIAL AGROMAN S.A.
Cena: 324 380,96 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 324 380,96 zł do 324 380,96 zł (od 155.17% do 155.17% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 209 048,52 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Zamówienie dodatkowe na zadaniu Budowa laboratorium drogowego dla Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze, zakres robót dodatkowych obejmuje: 1) wykonanie dylatacji podłoża betonowego pod posadzkę poliuretanową, 2) wykonanie odwodnienia terenu polegającego na ułożeniu odwodnienia liniowego i drenażu opaskowego 3) dostosowanie długości zbrojenia pionowego ścian pod ułożenie płyt prefabrykowanych i konstrukcji stalowej pod świetliki, 4) cokolik na posadzce poliuretanowej.
2013-09-26 TAK TAK 62 302,66 zł 1
Opracowanie dodatkowych wariantów w ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S3.
2009-02-17 TAK TAK 320 000,00 zł 1
Opracowanie dodatkowych wariantów w ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3.
2009-02-17 TAK TAK 168 000,00 zł 1
Opracowanie dodatkowych wariantów w ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia drogowego wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania Budowa drugiej jezdni ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól.
2009-02-17 TAK TAK 178 084,80 zł 1
ZAMÓWIENIE DODATKOWE NA ZADANIU ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z BYŁĄ DROGĄ KRAJOWĄ NR 3
2015-09-17 TAK TAK 121 311,24 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus