Zamówienie dodatkowe do umowy nr 137/IP/2014 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć w ramach zadania ,, Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego - Szarych Szeregów Bełzy,,

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-07
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
142222
Numer ogłoszenia wyników:
142222
Data składania ofert:
2016-09-07
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-07
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-07
Zamawiający

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Fordońska 120
85 -739 Bydgoszcz.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 9047697100000

Telefon: 52 5822366
Fax: 0525822363
E-mail: ******@zdmikp.bydgoszcz.pl

CPV

71.32.00.00: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szukaj przetargów 71.32.00.00 Wyszukaj przetargi 71.32.00.00 w mieście Bydgoszcz

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych  w załącznikach do niniejszego zaproszenia do negocjacji, tj.:
1.	opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik Nr 1, 
2.	formularzu negocjacyjnym - załącznik Nr 2,
3.	wzorze umowy, zawierającym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik Nr 3.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Voessing Polska sp. z o. o.
Cena: 89 000,34 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 89 000,34 zł do 89 000,34 zł (od 508.03% do 508.03% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 17 518,86 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Zamówienie uzupełniające do Umowy Nr 165/IP/15 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji, pn. ,,Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - ETAP I,,
2016-08-10 TAK TAK 250 000,00 zł 1
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy Nr 46/TB/13 dotyczącej Opracowania studium wykonalności i dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City.
2014-06-03 TAK TAK 223 770,83 zł 1
Wykonanie dodatkowych opracowań projektowych do umowy nr 109/TB/2012 pn. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy .
2014-12-09 TAK TAK 219 099,00 zł 1
Roboty dodatkowe do Umowy Nr 75/IR/14 z dn. 05.06.2014 - zadanie nr 1 - Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku - most Ku Młynom, wynikające z protokołu konieczności z dn. 30.07.2014 r. w zakresie naprawy mostu przez rz. Brdę-Młynówkę w ciągu ul. Ku Młynom
2014-09-16 TAK TAK 617 000,00 zł 1
Roboty uzupełniające do umowy nr 64/UD/2014 Poziomowa przebudowa ulic w Bydgoszczy w 2014 r. - pakiet I wiosenny: ul. Fordońska, ul. Toruńska, ul. Kordeckiego, al. Ossolińskich, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia, ul. Rejewskiego- Prace do wykonania w 2015 r.: 1. ul. Andersa od Ronda Misji Pokojowych ONZ do ul. Kleeberga, 2. ul. Akademicka odc. przed Rondem Misji Pokojowych ONZ,
2015-10-27 TAK TAK 222 766,56 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus