Zakup aktualizacji oprogramowania ArcGIS do wersji 10.4

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-17
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
182147
Numer ogłoszenia wyników:
182147
Data składania ofert:
2016-08-17
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Dostawy
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Zamawiający

Samorząd Województwa Pomorskiego Gdańsk

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Okopowa 21/27
80 -810 Gdańsk.
Województwo pomorskie.

REGON: 19168644300000

Telefon: 58 3261555
Fax: 0583261556
E-mail: ***@woj-pomorskie.pl

CPV

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem zamówienia  jest zakup aktualizacji oprogramowania ArcGIS do wersji 10.4 oraz wznowienie świadczenia usług serwisu  oprogramowania licencji komercyjnej dla:
1) ArcGIS for Desktop Basic (2 licencje - pierwsza i dodatkowa) 
2) ArcGIS for Desktop Advanced sieciowa (2 licencje - pierwsza i dodatkowa)
3) ArcGIS Spatial Analyst sieciowa (1 licencja - pierwsza)      
4) ArcGIS 3D Analyst sieciowa (1 licencja - pierwsza)
5) Arcgis for Serwer Enterprise Standard na max. 4 rdzenie (1 licencja)

2.	Ważność serwisu strony upłynie po roku kalendarzowym licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3.	Serwis oprogramowania obejmować będzie
- 1 ) dostawę uaktualnień wymienionych w pkt. 1 do najnowszych wersji oprogramowania istniejących na dzień podpisania umowy,
- 2 ) wsparcie techniczne,
na zasadach określonych w protokole z negocjacji, stanowiącej integralną część niniejszej umowy (załącznik 1).
4.	Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć oprogramowanie w postaci nośników z oprogramowaniem lub kodów aktywacyjnych do wymienionego w §1 ust. 1 oprogramowania wraz z podaną lokalizacją serwera skąd można ściągnąć oprogramowanie, do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: ESRI POLSKA Sp. z o.o.
Cena: 178 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 178 000,00 zł do 178 000,00 zł (od 121.98% do 121.98% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 145 923,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus