Zadanie 1: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku magazynowo-socjalnym na Obwodzie Drogowym w Koniaczowie Zadanie 2: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku administracyjno-magazynowym na Obwodzie Drogowym w Przeworsku Zadanie 3: Wykonanie robót remontowych posadzki w magazynie murowanym o nr inw. 469/180 oraz magazynie soli o nr inw. 993/139 zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego w Żurawicy Zadanie 4: Kontynuacja remontu wiaty na sól na terenie Obwodu Drogowego w Kolbuszowej

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-10
Adres specyfikacji:
Części:
TAK
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
157317
Numer ogłoszenia wyników:
151150
Data składania ofert:
2016-08-10 11:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-10
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-10
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
TAK
Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Legionów 20
35 -959 Rzeszów.
Województwo podkarpackie.

REGON: 1751157500122

Telefon: 17 8534071
Fax: 0178623915,8537395
E-mail: *****@rzeszow.gddkia.gov.pl

CPV

45.21.32.00: Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.21.32.00 Wyszukaj przetargi 45.21.32.00 w mieście Rzeszów

45.45.30.00: Roboty remontowe i renowacyjne

Szukaj przetargów 45.45.30.00 Wyszukaj przetargi 45.45.30.00 w mieście Rzeszów

45.26.10.00: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Szukaj przetargów 45.26.10.00 Wyszukaj przetargi 45.26.10.00 w mieście Rzeszów

45.45.30.00: Roboty remontowe i renowacyjne

Szukaj przetargów 45.45.30.00 Wyszukaj przetargi 45.45.30.00 w mieście Rzeszów

45.31.00.00: Roboty instalacyjne elektryczne

Szukaj przetargów 45.31.00.00 Wyszukaj przetargi 45.31.00.00 w mieście Rzeszów

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest 
Remont obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział Rzeszów:

Zadanie 1: 	Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku magazynowo-socjalnym na Obwodzie Drogowym w Koniaczowie
Zadanie 2: 	Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku administracyjno-magazynowym na Obwodzie Drogowym w Przeworsku
Zadanie 3: 	Wykonanie robót remontowych posadzki w magazynie murowanym o nr inw. 469/180 oraz magazynie soli o nr inw. 993/139 zlokalizowanych na terenie Obwodu Drogowego w Żurawicy
Zadanie 4: 	Kontynuacja remontu wiaty na sól na terenie Obwodu Drogowego w Kolbuszowej
Wyniki

Część przetargu: 1 - Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku magazynowo-socjalnym na Obwodzie Drogowym w Koniaczowie

Wykonawca: Dome International Sp. z o.o.
Cena: 10 846,88 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 3 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 8 086,60 zł do 18 322,55 zł (od 101.91% do 230.91% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 7 934,87 zł

Część przetargu: 2 - Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku administracyjno-magazynowym na Obwodzie Drogowym w Przeworsku

Wykonawca: Dome International Sp. z o.o.
Cena: 8 870,76 zł
Otrzymano: 4 ofert, w tym 3 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 6 397,11 zł do 14 055,86 zł (od 89.59% do 196.86% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 7 140,15 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 80%
Rodzaj kryterium: Okres gwarancji
Wartość procentowa kryterium: 20%
 

Wadium:

Dla Zadania Nr 1- NIE DOTYCZY
Dla Zadania Nr 2- NIE DOTYCZY
Dla Zadania Nr 3- NIE DOTYCZY
Dla Zadania Nr 4- 1 500,00 PLN (słownie złotych- jeden tysiąc pięćset)

Adres www specyfikacji przetargu:

http://www.gddkia.gov.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

SIWZ można pobrać ze strony
internetowej Zamawiającego lub nabyć w siedzibie, pokój nr 25. SIWZ na wniosek Wykonawcy może być
przesłana poczta. Cena brutto 5,00 zł+ koszty przesyłki.

Warunki możliwej zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Dopuszczalne zmiany postanowień
umowy oraz określenie warunków zmian są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagane zezwolenia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.6.1. Ogłoszenia

Zamówienia dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego

Wymagana wiedza

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.6.1. Ogłoszenia

Wymagany potencjał

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.6.1. Ogłoszenia

Wymagana umiejętności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.6.1. Ogłoszenia

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.6.1. Ogłoszenia

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
IV 2016-10-10

            
Część nr: 4 Kontynuacja remontu wiaty na sól na terenie Obwodu Drogowego w Kolbuszowej
IV.1) 2016-10-10

            
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2016
IV.2) 2016-10-10

            
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2
IV.3) 2016-10-10

            
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.4) 2016-10-10

            
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Firma Budowlana REMBISZ, Ryszard Rembisz, Zielonka 39A, 36-130 Raniżów
IV.5) 2016-10-10

            
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88800,05
IV.6) 2016-10-10

            
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72 828,92
Oferta z najniższą ceną: 72 828,92 / Oferta z najwyższą ceną: 98 958,04
Waluta: PLN

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Zadanie nr 1 Kontynuacja remontu wiaty materiałowej na terenie Rejonu Lesko - RDK w Lesku. Zadanie nr 2 Remont instalacji odgromowej budynku warsztatowo-garażowego na terenie Rejonu Lesko - RDK w Lesku Zadanie nr 3 Częściowy remont pokrycia dachu, drzwi i konserwacja elewacji zewnętrznej - magazynu na sól drogową - Obwód Drogowy w Żurawicy
2014-05-13 TAK TAK 232 898,06 zł 3
Zadanie 1: Remont magazynu soli drogowej na bazie materiałowej w Ropczycach Zadanie 2: Częściowy remont ścian oporowych oraz ścian zewnętrznych magazynu soli w Obwodzie Drogowym Krosno przy ul. Rzeszowskiej 70 Zadanie 3: Remont elewacji magazynu na znaki w Obwodzie Drogowym w Koniaczowie Zadanie 4: Remont dachu oraz ścian magazynu na sól w Obwodzie Drogowym w Koniaczowie Zadanie 5: Remont balustrady przy zbiorniku odparowującym na bazie Obwodu Drogowego w Nisku przy ul. Nowej 40 Zadanie 6: Kontynuacja remontu wiaty materiałowej na terenie Rejonu Lesko - RDK w Lesku
2015-05-25 TAK TAK 281 657,60 zł 4
Zadanie 1: Remont elewacji magazynu na znaki w Obwodzie Drogowym w Koniaczowie Zadanie 2: Remont dachu oraz ścian magazynu na sól w Obwodzie Drogowym w Koniaczowie Zadanie 3: Kontynuacja remontu wiaty materiałowej na terenie Rejonu Lesko - RDK w Lesku
2015-08-19 TAK TAK 160 786,17 zł 5
Remont obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział Rzeszów
2016-04-08 TAK TAK 610 728,47 zł 13
Zadanie 1: Przebudowa konstrukcji dachu oraz termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu w Nisku i Obwodu Drogowego w Nisku Zadanie 2: Remont posadzek oraz warstw podłogowych w budynku administracyjno garażowym Obwodu Drogowego w Nisku przy ul. Nowej 40 Zadanie 3: Remont balustrady przy zbiorniku odparowującym na bazie Obwodu Drogowego w Nisku przy ul. Nowej 40
2015-07-07 TAK TAK 138 708,42 zł 7

Komentarze

comments powered by Disqus