Zadanie 1:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nosówka gmina Boguchwała Zadanie 2:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica gmina Boguchwała zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wola Zgłobieńska-Ścieżki gmina Boguchwała

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-28
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
868
Numer ogłoszenia wyników:
868
Data składania ofert:
2017-02-28
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-28
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-28
Zamawiający

Gmina Boguchwała

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Tkaczowa 134
36 -040 Boguchwała.
Województwo podkarpackie.

REGON: 69058200000000

Telefon: 17 8755201
Fax: 0178755209
E-mail: **@boguchwala.pl

CPV

71.32.00.00: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szukaj przetargów 71.32.00.00 Wyszukaj przetargi 71.32.00.00 w mieście Boguchwała

45.31.61.10: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Szukaj przetargów 45.31.61.10 Wyszukaj przetargi 45.31.61.10 w mieście Boguchwała

Treść przetargu:

Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztporysowego:
a. uzyskanie technicznych warunków przyłaczania 
b. uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgloszenia
c. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
d. uzyskanie umów cywilno-prawnych
e. sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, projekt budowlany należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF)
f. sporządzenie projektu wykonawczego, uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF)
g. sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF)
h. sporządzenie przedmiaru robót-w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF)
i. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej 
j. sporządzenie informacji BIOZ - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (PDF)
k. projekt należy złożyć Zamawiającemu w jednej opisanej teczce
g.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: BPIE Robert Bęben
Cena: 17 300,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 17 300,00 zł do 17 300,00 zł (od 114.1% do 114.1% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 15 161,80 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej:Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania:Zadanie 1:Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nosówka gmina Boguchwała; Zadanie 2: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica gmina Boguchwała, Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wola Zgłobieńska - Ścieżki- gmina Boguchwała
2016-01-20 TAK NIE 0,00 zł 0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała Zadanie 1:Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nosówka gmina Boguchwała; Zadanie 2: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica gmina Boguchwała, Zadanie 3: Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wola Zgłobieńska - Ścieżki- gmina Boguchwała
2016-02-04 TAK NIE 0,00 zł 0
Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej: Przebudowa drogi gminnej 108161 R w Racławówce; Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa przepustu na dz. 1662 w ciągu drogi 108192R w Lutoryżu; Zadanie 3. Projekt drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale
2015-12-09 TAK TAK 27 675,00 zł 8
Opracowanie dok. projektowo kosztorysowej: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV: 1.Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej nr 108189R w miejscowości Mogielnica 2.Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lutoryż - Rędziny 3.Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej nr 1278/1 w miejscowości Racławówka 4.Oświetlenie wiaduktu w miejscowości Lutoryż - gm. Boguchwała 5.Oświetlenie drogi nr 1128 na stadion oraz 1152 do granicy w miejscowości Nosówka 6.Oświetlenie drogi na Krzywdy w miejscowości Nosówka
2016-03-10 TAK TAK 35 797,50 zł 11
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania: Zadanie 1 - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w miejscowości Boguchwała Zadanie 2 - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 1612/4 do 2049 w miejscowości Boguchwała Zadanie 3 - Oświetlenie wzdłuż ul. Słonecznej do ul. Technicznej w miejscowości Boguchwała
2016-05-17 TAK NIE 0,00 zł 0

Komentarze

comments powered by Disqus