wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych dotyczących kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją garażu - parkingu, przy budynku przeznaczonym dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, zlokalizowanych przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2016

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-23
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
12193
Numer ogłoszenia wyników:
344
Data składania ofert:
2017-01-23
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-23
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-23
Zamawiający

Uniwersytet Jagielloński Kraków

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Gołębia 24
31 -07 Kraków.
Województwo małopolskie.


Telefon: 12 4324450
Fax: 0124324451
E-mail: ***@adm.uj.edu.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Kraków

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Kraków

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Kraków

45.31.00.00: Roboty instalacyjne elektryczne

Szukaj przetargów 45.31.00.00 Wyszukaj przetargi 45.31.00.00 w mieście Kraków

45.32.00.00: Roboty izolacyjne

Szukaj przetargów 45.32.00.00 Wyszukaj przetargi 45.32.00.00 w mieście Kraków

45.33.00.00: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Szukaj przetargów 45.33.00.00 Wyszukaj przetargi 45.33.00.00 w mieście Kraków

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Kraków

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy uzupełniających robót budowlanych dotyczących kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją garażu - parkingu, przy budynku przeznaczonym dla potrzeb Wydziału Chemii UJ, zlokalizowanych przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie.
2.	Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z realizacją garażu - parkingu otwartego jednokondygnacyjnego, z dodatkowym poziomem miejsc parkingowych bez zadaszenia, dla obsługi budynku Wydziału Chemii UJ, a w szczególności:  
a)	konstrukcje żelbetowe i stalowe garażu wraz z uwzględnieniem ukształtowania terenu, wyprofilowaniem i ustabilizowaniem skarpy				
b)	architekturę (posadzki, balustrady, izolacje), elementy stalowe
c)	nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych	
d)	kanalizację sanitarną (podczyszczanie wód deszczowych, odwodnienie liniowe)
e)	instalacje elektryczne zasilania i oświetlenia
f)	instalacje okablowania strukturalnego i teletechnicznego
g)	instalacje telewizji dozorowej CCTV oraz RTV	
h)	instalacje zintegrowanego systemu automatyki pom. kontroli dostępu
3.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiar, jak i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące Załącznik A do S i będące jej integralną częścią (1 płyta CD).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Budimex Spółka Akcyjna - Lider i Mostostal Kraków Spółka Akcyjna - Partner
Cena: 6 273 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 6 273 000,00 zł do 6 273 000,00 zł (od 122.3% do 122.3% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 5 129 319,35 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus