Wykonanie zamówień dodatkowych w ramach inwestycji pn. Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-28
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
149516
Numer ogłoszenia wyników:
149516
Data składania ofert:
2016-09-28
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-28
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-28
Zamawiający

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kościuszki 32
39 -400 Tarnobrzeg.
Województwo podkarpackie.

REGON: 83041350900000

Telefon: 15 8226570
Fax: 0158222504
E-mail: *********@tarnobrzeg.tpnet.pl

CPV

45.23.30.00: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Szukaj przetargów 45.23.30.00 Wyszukaj przetargi 45.23.30.00 w mieście Tarnobrzeg

45.10.00.00: Przygotowanie terenu pod budowę

Szukaj przetargów 45.10.00.00 Wyszukaj przetargi 45.10.00.00 w mieście Tarnobrzeg

45.23.33.00: Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

Szukaj przetargów 45.23.33.00 Wyszukaj przetargi 45.23.33.00 w mieście Tarnobrzeg

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową,  w zakresie: 
- wykonanie  podbudowy z kruszyw z zastosowaniem drenażu wraz 
      ze wzmocnieniem słabego podłoża z zastosowaniem geotkaniny.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: PROGRESS SPORT Paweł Słaba 27-640 Klimontów
Cena: 85 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 85 000,00 zł do 85 000,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 69 105,69 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Modernizacja i dostosowanie obiektu szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu dla projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego - Działanie 5.1 Infrastruktura Edukacyjna
2009-05-18 TAK TAK 318 481,28 zł 3
Zakup wyposażenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu dla projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego - Działanie 5.1 Infrastruktura Edukacyjna
2009-07-02 TAK TAK 325 983,60 zł 3
Zakup wyposażenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu dla projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego - Działanie 5.1 Infrastruktura Edukacyjna
2009-05-21 TAK NIE 0,00 zł 0
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - oś priorytetowa VI - Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.
2015-11-05 TAK NIE 0,00 zł 0
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - oś priorytetowa VI - Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.
2015-11-16 TAK TAK 56 580,00 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus