Wykonanie uzupełniających usług dotyczących zadania pod nazwą: Rozbiórka Budynków koszarowych nr 448 i 449 położonych na działce Nr 63/36, obręb Chrobry przy ulicy Sikorskiego w Głogowie wraz z transportem i zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-18
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
150548
Numer ogłoszenia wyników:
151940
Data składania ofert:
2016-10-18
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-18
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-18
Zamawiający

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Piotra Skargi 8
67 -200 Głogów.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 39062686900000

Telefon: 76 8334118
Fax: 0768334118
E-mail: *********@master.pl

CPV

77.00.00.00: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

Szukaj przetargów 77.00.00.00 Wyszukaj przetargi 77.00.00.00 w mieście Głogów

77.21.14.00: Usługi wycinania drzew

Szukaj przetargów 77.21.14.00 Wyszukaj przetargi 77.21.14.00 w mieście Głogów

77.21.15.00: Usługi pielęgnacji drzew

Szukaj przetargów 77.21.15.00 Wyszukaj przetargi 77.21.15.00 w mieście Głogów

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu drzew na działach objętych pracami rozbiórkowymi, zgodnie z Decyzją OŚ. 613.66.2016 Starosty Głogowskiego
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: BRUK ART. Wojciech Wojciechowski
Cena: 12 300,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 12 300,00 zł do 12 300,00 zł (od 116.08% do 116.08% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 10 596,44 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus