Wykonanie robót dodatkowych w zadaniu pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach: Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówek Parcela, gm. Koluszki

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-21
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152304
Numer ogłoszenia wyników:
152304
Data składania ofert:
2016-10-21
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-21
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-21
Zamawiający

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sienkiewicza 3
90 -954 Łódź.
Województwo .

REGON: 47205764900000

Telefon: 42 6337191
Fax: 0-426329311
E-mail: *****@lodzkiwschodni.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Łódź

45.11.00.00: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.00.00 Wyszukaj przetargi 45.11.00.00 w mieście Łódź

45.24.00.00: Budowa obiektów inżynierii wodnej

Szukaj przetargów 45.24.00.00 Wyszukaj przetargi 45.24.00.00 w mieście Łódź

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonego przepustu betonowego śr. 800 mm, usytuowanego poprzecznie do drogi powiatowej Nr 2915E, w km 0+683,47 - określenie kilometrażu zgodnie z dokumentacją pn. Budowa chodnika jednostronnego wraz z zjazdami oraz odwodnieniem przy ulicy Długiej w miejscowości Borowa gm. Koluszki w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku od ulicy Głównej do granicy administracyjnej Gminy Koluszki z miejscowością Karpin.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.
Cena:
Otrzymano: 0 ofert, w tym 0 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 0,00 zł do 0,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus