Wykonanie robót dodatkowych do umowy R-DZP.161.5.5.2016

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-05
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
150594
Numer ogłoszenia wyników:
150594
Data składania ofert:
2016-10-05
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-05
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-05
Zamawiający

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Komandorska 118/120
53 -345 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 153100000

Telefon: 71 3680622
Fax: 0713680491
E-mail: ***@ae.wroc.pl

Treść przetargu:

Wykonanie robót dodatkowych związanych z remontem ośmiu kondygnacji Domu Studenckiego Ślężak położonego przy ul. Ślężnej 33 we Wrocłaiu, należącego do Zamawiającego, polegających na wymianie 376 sztuk ościeżnic drzwiowych ba ośmiu kondygnacjach DS Ślężak.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Multi Energy Service sp. z o.o.
Cena: 130 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 130 000,00 zł do 130 000,00 zł (od 100.51% do 100.51% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 129 334,39 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus