Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-29
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
158537
Numer ogłoszenia wyników:
190167
Data składania ofert:
2016-08-29
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-29
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-29
Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Łódź

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sienkiewicza 3
90 -113 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 47085064500000

Telefon: 42 6162270
Fax: 0426162273
E-mail: **@zdw.lodz.pl

CPV

45.23.10.00: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Szukaj przetargów 45.23.10.00 Wyszukaj przetargi 45.23.10.00 w mieście Łódź

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie gruntu nienośnego pod ścieżką rowerową, zastosowaniu materaca z kruszywa pod ścieżką rowerową i konstrukcją drogi na odcinku od km 41+350 do km 41+700 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 705 w rejonie przepustu PDR-10.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.
Cena: 1 649 593,59 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 649 593,59 zł do 1 649 593,59 zł (od 94.59% do 94.59% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 743 853,80 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Inowłódz - Dęborzeczka, etap I: od km 29+300 do km 32+886,50, etap II: od km 32+886,50 do km 34+600 w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000033/WPF, W-010301/10/PWRPO/000078/WPF i W-010301/70/PWRPO/000078/101WP
2014-12-01 TAK TAK 65 693,07 zł 1
Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W 010301/10/PWRPO/1FR001 I W 010301/71/PWRPO/1FR001
2015-03-18 TAK TAK 73 891,70 zł 1
Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001
2015-12-17 TAK TAK 381 250,80 zł 1
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 od km 21+603,5 do km 21+700,5 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków w ramach zadania pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich oraz zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000006/WPF, W-010301/10/PWRPO/000086/WPF, W-010301/70/PWRPO/000086/101WP
2014-10-14 TAK TAK 847 981,66 zł 3
Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001
2016-06-29 TAK TAK 47 997,80 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus