Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-29
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
158503
Numer ogłoszenia wyników:
190153
Data składania ofert:
2016-08-29
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-29
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-29
Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Łódź

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Sienkiewicza 3
90 -113 Łódź.
Województwo łódzkie.

REGON: 47085064500000

Telefon: 42 6162270
Fax: 0426162273
E-mail: **@zdw.lodz.pl

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac polegających na:
Przeprowadzeniu ratowniczych badań wykopaliskowych w związku z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WUOZ-SK-C.5161.319.2016.AO. Zakres badań określono w związku z występowaniem obiektów oraz nawarstwień kulturowych, odnalezieniem materiałów zabytkowych w postaci ceramiki naczyniowej oraz kości zwierzęcych.. Obszar prac oszacowano na ok. 5,4 ara, a lokalizację wskazano na załącznikach graficznych. Teren prac obejmuje miejscowość Bolimów gm. Skierniewice ul. Skierniewicką i ul. Kozią.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.
Cena: 372 847,44 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 372 847,44 zł do 372 847,44 zł (od 115.38% do 115.38% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 323 158,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Inowłódz - Dęborzeczka, etap I: od km 29+300 do km 32+886,50, etap II: od km 32+886,50 do km 34+600 w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000033/WPF, W-010301/10/PWRPO/000078/WPF i W-010301/70/PWRPO/000078/101WP
2014-12-01 TAK TAK 65 693,07 zł 1
Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W 010301/10/PWRPO/1FR001 I W 010301/71/PWRPO/1FR001
2015-03-18 TAK TAK 73 891,70 zł 1
Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001
2015-12-17 TAK TAK 381 250,80 zł 1
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 od km 21+603,5 do km 21+700,5 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków w ramach zadania pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich oraz zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000006/WPF, W-010301/10/PWRPO/000086/WPF, W-010301/70/PWRPO/000086/101WP
2014-10-14 TAK TAK 847 981,66 zł 3
Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001
2016-06-29 TAK TAK 47 997,80 zł 1
Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 45/2015 z dnia 14.04.2015 r. dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/ 1FR001, W-010301/70/PWRPO/ 000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001
2016-08-29 TAK TAK 1 649 593,59 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus