Wykonanie robót budowlanych uzupełniających na zadaniu pn. Dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy Nr sprawy EZP-252-19/2016

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-12
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
150818
Numer ogłoszenia wyników:
151466
Data składania ofert:
2016-10-12
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-12
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-12
Zamawiający

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Spacerowa 5
26 -026 Morawica.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 29011000000

Telefon: 41 3641378
Fax: 0413641226
E-mail: **********@morawica.com.pl

Treść przetargu:

Zakres robót obejmuje: wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, montaż parapetów, półek i lad zewnętrznych, obsadzanie prefabrykowanych podokienników, dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi (dopłata do materiału), wykonanie okładzin schodów i cokolików, rozebranie i przebudowa ścian, filarów i kolumn, wywiezienie gruzu, montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych płytowych, założenie w nowym miejscu zamków i klamek z szyldami, licowanie ścian płytkami kamionkowymi gres, montaż okien aluminiowych EI30 i EI60, poszerzenie otworów drzwiowych, opalanie farby olejnej ze ścian, wykucie wnęk o głębokości do ½ cegły, montaż nadproży prefabrykowanych YTONG.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki
Cena: 162 289,35 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 162 289,35 zł do 162 289,35 zł (od 130.93% do 130.93% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 123 951,42 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus