Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w zakresie wykraczającym poza wynagrodzenie ryczałtowe polegających na wykonaniu prac określonych w projekcie naprawczym branży sanitarnej tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan z instalacją hydrantową, c.o. oraz gazów medycznych w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B, 2F oraz 1A

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-28
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
117981
Numer ogłoszenia wyników:
152778
Data składania ofert:
2016-10-28
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-28
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-28
Zamawiający

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" Szczecin

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Mączna 4
70 -780 Szczecin.
Województwo zachodniopomorskie.

REGON: 29141100000

Telefon: 91 8806260
Fax: 0918806203
E-mail: ***@szpital-zdroje.szczecin.pl

Treść przetargu:

Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w zakresie wykraczającym poza wynagrodzenie ryczałtowe polegających na wykonaniu prac określonych w projekcie naprawczym branży sanitarnej tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan z instalacją hydrantową, c.o. oraz gazów medycznych w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B, 2F oraz 1A
Wyniki

Część przetargu: 1 - Projekt naprawczy branży: sanitarnej; architektonicznej; konstrukcyjnej.

Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Cena: 2 620 396,09 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 620 396,09 zł do 2 620 396,09 zł (od 96.23% do 96.23% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 2 722 972,38 zł

Kryteria oceny wykonawców

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II.1 2016-07-19
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w zakresie wykraczającym poza wynagrodzenie ryczałtowe polegających na wykonaniu prac określonych w projekcie naprawczym branży sanitarnej tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan z instalacją hydrantową, c.o. oraz gazów medycznych w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B, 2F oraz 1A
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w zakresie wykraczającym poza wynagrodzenie ryczałtowe polegających na wykonaniu prac określonych w projekcie naprawczym branży sanitarnej (tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan z instalacją hydrantową, c.o. oraz gazów medycznych); branży elektrycznej;  branży architektonicznej; branży konstrukcyjnej - w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B, 2F oraz 1A
II.3) 2016-07-19
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w zakresie wykraczającym poza wynagrodzenie ryczałtowe polegających na wykonaniu prac określonych w projekcie naprawczym branży sanitarnej tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan z instalacją hydrantową, c.o. oraz gazów medycznych w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B, 2F oraz 1A
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w zakresie wykraczającym poza wynagrodzenie ryczałtowe polegających na wykonaniu prac określonych w projekcie naprawczym branży sanitarnej (tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan z instalacją hydrantową, c.o. oraz gazów medycznych); branży elektrycznej;  branży architektonicznej; branży konstrukcyjnej - w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B, 2F oraz 1A
SEKCJA IV 2016-07-19
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Projekt naprawczy branży sanitarnej tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod-kan z instalacją hydrantową, c.o. oraz gazów medycznych
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Projekt naprawczy branży: sanitarnej; architektonicznej;  konstrukcyjnej
IV.5 2017-01-16
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2945081,56 PLN.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2 722 972,38 PLN.

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych polegających na przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej okalającej łącznik1A/15 od strony budynku 2A w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B , 2F oraz 1A - w ramach zadania inwestycyjnego na potrzeby realizowanego projektu pt. : Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOZ Zdroje
2015-05-08 TAK TAK 126 979,00 zł 1
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych polegających na wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporczej tunelu komunikacyjnego T1 w obrębie budynku 2A oraz zasyp pod podwyższony poziom posadzki na kondygnacji -2 ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B , 2F oraz 1A - w ramach zadania inwestycyjnego na potrzeby realizowanego projektu pt. : Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOZ Zdroje
2015-08-25 TAK TAK 99 000,00 zł 1
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych polegających na wykonaniu rozbiórek ścianek istniejących, wykonaniu nowych ścianek i dodatkowych otworów drzwiowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jak również w pozostałej części budynku 2A w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B , 2F oraz 1A - w ramach zadania inwestycyjnego na potrzeby realizowanego projektu pt. : Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOZ Zdroje
2016-03-02 TAK TAK 81 429,05 zł 1
Nr sprawy 17/2016 Wykonanie robót budowlanych dodatkowych polegających na wykonaniu przy budynku 2F dodatkowego fragmentu stropu monolitycznego nad poziomem -2 w osiach 7-8/Ł-M nie uwzględnionego w projekcie podstawowym oraz usunięcie kolizji gazów medycznych w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B, 2F oraz 1A - w ramach zadania inwestycyjnego na potrzeby realizowanego projektu pt Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOZ Zdroje
2016-06-09 TAK TAK 61 399,14 zł 1
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych polegających na podłączeniu kanalizacji deszczowej przy budynku 2B do kanalizacji deszczowej przy budynku 2A w ramach realizacji zadania Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2 B , 2F oraz 1A - w ramach zadania inwestycyjnego na potrzeby realizowanego projektu pt. : Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOZ Zdroje
2017-01-24 TAK TAK 45 575,94 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus