Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn: Modernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2016 r., wg Zadania nr 4

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-21
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152244
Numer ogłoszenia wyników:
152244
Data składania ofert:
2016-10-21
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-21
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-21
Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Kraków

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Włościańska 4
30 -138 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 35157927000000

Telefon: 12 6221010
Fax: 0126371063
E-mail: ***********@zdpk.krakow.pl

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2016 roku, z podziałem na Zadania, w zakresie przedstawionym w formularzu cenowym na Zadanie nr 4 - obejmuje drogi Rejonu IV na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki. 2. Zakres robót na każdym Zadaniu obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ścinanie i profilowanie poboczy, usuwanie namulisk, czyszczenie przepustów i innych elementów odwodnienia oraz inne roboty modernizacyjne określone w formularzu cenowym. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w formularzu cenowym i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (ST)
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: MALBUD Usługi Drogowe Malik Michał
Cena: 39 900,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 39 900,00 zł do 39 900,00 zł (od 122.96% do 122.96% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 32 450,10 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus