Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn.: Modernizacja urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2016r. wg Zadania nr 2 obejmującego drogi Rejonu 2 na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-29
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
149706
Numer ogłoszenia wyników:
149706
Data składania ofert:
2016-09-29
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-29
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-29
Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Kraków

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Włościańska 4
30 -138 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 35157927000000

Telefon: 12 6221010
Fax: 0126371063
E-mail: ***********@zdpk.krakow.pl

Treść przetargu:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji urządzeń odwadniających  w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu Krakowskiego w 2016 roku, wg Zadania nr 2 obejmującego drogi Rejonu 2 na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ścinanie i profilowanie poboczy, usuwanie namulisk, czyszczenie przepustów i innych elementów odwodnienia.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Usługi Transportowe Jarosław Kemona
Cena: 62 786,74 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 62 786,74 zł do 62 786,74 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 51 046,13 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus