Wykonanie robót uzupełniających dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r. na zmianę zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami,

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-26
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
164697
Numer ogłoszenia wyników:
189757
Data składania ofert:
2016-08-26
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-26
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-26
Zamawiający

Gmina Miasto Lublin

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Pl. Łokietka 1
20 -950 Lublin.
Województwo lubelskie.

REGON: 59419800000

Telefon: 81 4663000
Fax: 0814663001
E-mail: ***_*********@um.lublin.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Lublin

45.11.00.00: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.00.00 Wyszukaj przetargi 45.11.00.00 w mieście Lublin

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Lublin

45.20.00.00: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Szukaj przetargów 45.20.00.00 Wyszukaj przetargi 45.20.00.00 w mieście Lublin

45.22.32.00: Roboty konstrukcyjne

Szukaj przetargów 45.22.32.00 Wyszukaj przetargi 45.22.32.00 w mieście Lublin

45.23.30.00: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Szukaj przetargów 45.23.30.00 Wyszukaj przetargi 45.23.30.00 w mieście Lublin

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r. na zmianę zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącza gazu z instalacją zalicznikową, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu - w ramach planowanego do realizacji projektu pod nazwą Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
1) w ramach rozbiórki istniejących obiektów budowlanych - reliktów dawnej zabudowy, wykonanie rozbiórki:
a) niecki fontanny (wybudowanej po II Wojnie Światowej) wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu,
b) niecki zbiornika p. poż. z okresu  II Wojny Światowej wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu,
c) fundamentów cerkwi zlokalizowanych w obrysie niecki fontanny dolnej wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu,
2) w ramach robót budowlanych związanych z budową obiektu kubaturowego:
a) niecki fontanny dolnej - wykonanie: 
- robót budowlanych ziemnych związanych z wybraniem gruntów nienośnych w obrysie niecki fontanny dolnej wraz z wywiezieniem mas ziemnych,
- robót budowlanych związanych z wypełnieniem wykopów chudym betonem po wyburzeniu fundamentów cerkwi oraz wybraniu gruntów nienośnych,
b) niecki fontanny górnej - wykonanie: 
- robót budowlanych ziemnych związanych z wybraniem gruntów nienośnych w obrysie niecki fontanny górnej - kaskadowej wraz z wywiezieniem mas ziemnych,
- robót budowlanych związanych z wypełnieniem chudym betonem wykopów po wybraniu gruntów nienośnych w obrysie niecki fontanny górnej - kaskadowej,
3) w ramach robót budowlanych związanych z budową nawierzchni utwardzonych dróg, placów i ciągów pieszych - wykonanie: 
a) robót budowlanych ziemnych związanych z dodatkowym (kolejnym/uzupełniającym) korytowaniem pod drogi - grubości 10 cm,
b) robót budowlanych związanych z ułożeniem dodatkowej (kolejnej/uzupełniającej) warstwy piasku stabilizowanego cementem grubości 10 cm o Rm=2,5 MPa (w związku z uzupełniającym korytowaniem pod drogi), 
c) robót budowlanych ziemnych związanych z dodatkowym (kolejnym/uzupełniającym) korytowaniem pod chodniki - 10 cm (w obszarach zadrzewienia),
d) robót budowlanych związanych z ułożeniem dodatkowej (kolejnej/uzupełniającej) warstwy piasku stabilizowanego cementem grubości 10 cm o Rm=1,5 MPa (w związku z uzupełniającym korytowaniem pod chodniki).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Budimex S.A.
Cena: 1 131 600,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 131 600,00 zł do 1 131 600,00 zł (od 114.15% do 114.15% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 991 356,55 zł

Kryteria oceny wykonawców

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II.1 2016-07-27
Wykonanie robót uzupełniających dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r. na zmianę zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami,
Wykonanie robót uzupełniających dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r. na zmianę zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącza gazu z instalacją zalicznikową, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu - w ramach planowanego do realizacji projektu pod nazwą Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin.
II.1 2016-08-26
Wykonanie  robót uzupełniających dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r. na zmianę zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami,
Wykonanie  robót uzupełniających dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach umowy Nr 19/IR/16 z dnia 29.03.2016 r. na zmianę zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie wraz z przebudową jego nawierzchni oraz budową multimedialnego zespołu fontann z zapleczem technicznym, rozbiórką budynku szaletu oraz budową nowego, podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudową układu komunikacyjnego oraz sygnalizacji świetlnej, urządzeniem terenów zieleni, małą architekturą oraz budową i przebudową sieci: wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z przyłączami, przyłącza gazu z instalacją zalicznikową, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej, energetycznych linii kablowych SN i nn i oświetlenia terenu oraz przebudową energetycznych linii kablowych nn i oświetlenia terenu - w ramach planowanego do realizacji projektu pod nazwą Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
wykonanie robót uzupełniających na zadaniu inwestycyjnym Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie składającego się z trzech przyległych do siebie budynków (budynek A - basen rekreacyjny przylegający do istniejącego budynku z basenem; budynek B - basen główny z trybunami, basenami małej rekreacji, budynek C - z zespołem odnowy biologicznej, fitnessem,, zespołem saunowym, gastronomią i usługami) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2015-04-30 TAK TAK 7 000 000,00 zł 1
wykonanie robót uzupełniających na zadaniu inwestycyjnym Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie składającego się z trzech przyległych do siebie budynków (budynek A - basen rekreacyjny przylegający do istniejącego budynku z basenem; budynek B - basen główny z trybunami, basenami małej rekreacji, budynek C - z zespołem odnowy biologicznej, fitnessem zespołem saunowym, gastronomią i usługami) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2015-07-21 TAK TAK 448 950,00 zł 1
wykonanie robót uzupełniających na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Zaprojektowanie i wybudowanie Placu Teatralnego przed budynkiem Teatru w Budowie wraz z wielopoziomowym parkingiem podziemnym oraz z infrastruktura techniczną.
2015-06-16 TAK TAK 675 000,00 zł 1
Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy, w ramach projektu nr POKL.09.01.02-06-451/10, pt. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 - 74 części
2012-06-29 TAK TAK 284 802,20 zł 124
Wykonanie robót uzupełniających na inwestycji realizowanej p.n. Budowa ciągów komunikacyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową, siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym, kolizjami elektrycznymi, stałą organizacją ruchu i urządzeniem zieleni
2010-05-31 TAK TAK 2 427 431,04 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus