Wykonanie robót uzupełniających w sprawie modernizacji budynku polegającej na wymianie drzwi, posadzek, robót malarskich oraz dostawy i montażu regałów bibliotecznych dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-17
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
145609
Numer ogłoszenia wyników:
182879
Data składania ofert:
2016-08-17
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: szkoła ponadgimnazjalna
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Zamawiający

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Lipińskiego Lublin

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Muzyczna 10
20 -620 Lublin.
Województwo lubelskie.

REGON: 27772400000

Telefon: 81 5326921
E-mail: *********@op.pl

CPV

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Lublin

45.44.21.00: Roboty malarskie

Szukaj przetargów 45.44.21.00 Wyszukaj przetargi 45.44.21.00 w mieście Lublin

45.45.00.00: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Szukaj przetargów 45.45.00.00 Wyszukaj przetargi 45.45.00.00 w mieście Lublin

Treść przetargu:

Wykonanie robót uzupełniających w sprawie modernizacji budynku polegającej na wymianie drzwi, posadzek, robót malarskich oraz dostawy i montażu regałów bibliotecznych dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie
Cena: 108 227,83 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 108 227,83 zł do 108 227,83 zł (od 122.24% do 122.24% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 88 537,50 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus