Wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 16 w Gdańsku (Dom Angielski) oraz wymiana stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w Gdańsku w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-16
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
181849
Numer ogłoszenia wyników:
181849
Data składania ofert:
2016-08-16
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-16
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-16
Zamawiający

Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Targ Węglowy 6
80 -836 Gdańsk.
Województwo pomorskie.

REGON: 27582000000

Telefon: 58 3012801
Fax: 0583201278
E-mail: *****@asp.gda.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Gdańsk

45.11.13.00: Roboty rozbiórkowe

Szukaj przetargów 45.11.13.00 Wyszukaj przetargi 45.11.13.00 w mieście Gdańsk

45.21.44.00: Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

Szukaj przetargów 45.21.44.00 Wyszukaj przetargi 45.21.44.00 w mieście Gdańsk

45.26.21.00: Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Szukaj przetargów 45.26.21.00 Wyszukaj przetargi 45.26.21.00 w mieście Gdańsk

45.26.23.21: Wyrównywanie podłóg

Szukaj przetargów 45.26.23.21 Wyszukaj przetargi 45.26.23.21 w mieście Gdańsk

45.26.25.00: Roboty murarskie i murowe

Szukaj przetargów 45.26.25.00 Wyszukaj przetargi 45.26.25.00 w mieście Gdańsk

45.26.26.90: Remont starych budynków

Szukaj przetargów 45.26.26.90 Wyszukaj przetargi 45.26.26.90 w mieście Gdańsk

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Gdańsk

45.32.00.00: Roboty izolacyjne

Szukaj przetargów 45.32.00.00 Wyszukaj przetargi 45.32.00.00 w mieście Gdańsk

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Gdańsk

45.42.00.00: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Szukaj przetargów 45.42.00.00 Wyszukaj przetargi 45.42.00.00 w mieście Gdańsk

45.43.00.00: Pokrywanie podłóg i ścian

Szukaj przetargów 45.43.00.00 Wyszukaj przetargi 45.43.00.00 w mieście Gdańsk

45.44.00.00: Roboty malarskie i szklarskie

Szukaj przetargów 45.44.00.00 Wyszukaj przetargi 45.44.00.00 w mieście Gdańsk

45.44.30.00: Roboty elewacyjne

Szukaj przetargów 45.44.30.00 Wyszukaj przetargi 45.44.30.00 w mieście Gdańsk

45.45.30.00: Roboty remontowe i renowacyjne

Szukaj przetargów 45.45.30.00 Wyszukaj przetargi 45.45.30.00 w mieście Gdańsk

Treść przetargu:

1) wykonanie remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 16 w Gdańsku (Dom Angielski), 2) wymiana stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w Gdańsku w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ: 1) załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 10 do SIWZ- Dokumentacja Projektowa; 3) załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 4) załącznik nr 12 do SIWZ- Przedmiar robót
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Krzysztof Osuchowski , Alicja Babik S.J.
Cena: 142 000,01 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 142 000,01 zł do 142 000,01 zł (od 113.72% do 113.72% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 124 870,42 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus