Wykonanie remontów za pomocą odnowy warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco w ilości około 2500 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz frezowania w ilości ok. 445 m2 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - Obwód Drogowy w m. Chrząstowicach

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-10
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
178119
Numer ogłoszenia wyników:
178119
Data składania ofert:
2016-08-10
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-10
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-10
Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Strzelców Bytomskich 7
45 -084 Opole.
Województwo opolskie.

REGON: 53142158400000

Telefon: 77 4414069
Fax: 07744-14-071
E-mail: ***.***@wp.pl

CPV

Treść przetargu:

1.Zamówienie obejmuje odnowę warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco w ilości około 2500 m2 oraz frezowania w ilości ok. 445 m2 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowy w Opolu - Obwód Drogowy w m. Chrząstowice - w ramach zamówienia uzupełniającego .2.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do : - opracowania stosownego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót , uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego i zatwierdzenia go przez Komisję ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych powołaną przez Starostę Opolskiego - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót - zorganizowania odbioru odpadów których stał się wytwórcą podczas wykonywania remontów i pokrycia kosztów ich odwozu i składowania . - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX Sp. z o.o.
Cena: 55 737,45 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 55 737,45 zł do 55 737,45 zł (od 123.53% do 123.53% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 45 120,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Roboty naprawczo - konserwacyjne ( urządzeń odwadniających ) w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2010 r
2010-06-02 TAK TAK 54 845,10 zł 5
Roboty naprawczo - konserwacyjne (urządzeń odwadniających ) w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2012 r
2012-06-08 TAK TAK 67 957,50 zł 3
Wykonanie remontów cząstkowych odnowy warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco w ilości około 190 m2, remontów za pomocą odnowy warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco w ilości około 3900 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz frezowania w ilości ok. 1100 m2 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - Obwód Drogowy w m. Kotórz Mały
2015-07-23 TAK TAK 114 703,77 zł 1
Wykonanie remontów za pomocą odnowy warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco w ilości około 5050 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz frezowania w ilości ok. 470 m2 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - Obwód Drogowy w m. Kotórz Mały
2016-07-07 TAK TAK 108 682,80 zł 1
Wykonanie remontów za pomocą odnowy warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco w ilości około 2535 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz frezowania w ilości ok. 65 m2 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu - Obwód Drogowy w Dąbrowie
2016-08-10 TAK TAK 55 826,63 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus