Wykonanie murawy z naturalnej nawierzchni trawiastej wzdłuż długich boków boiska przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-03
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
171923
Numer ogłoszenia wyników:
171923
Data składania ofert:
2016-08-03
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-03
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: jednostka budżetowa Gminy
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-03
Zamawiający

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kielce

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Żytnia 1
25 -018 Kielce.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 29067501000000

Telefon: 41 3449239
Fax: 0413440375
E-mail: **********@mosir.pl

Treść przetargu:

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze ( pomiarowe, ziemne), utylizacje gruntu z wykopu, rozścielenie warstwy wegetacyjnej, wysiew nawozów mineralnych, pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: DROPSERVICE Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski
Cena: 27 845,33 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 27 845,33 zł do 27 845,33 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 22 638,48 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach
2016-05-25 TAK TAK 843 325,65 zł 2
Wykonanie dodatowych robót budowlanych w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit.a) i b) ustawy pzp, w trakcie realizacji zadania podstawowego pn: Wymiana oświetlenia hali wraz z remontem zaplecza przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
2009-08-10 TAK TAK 16 993,42 zł 1
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5 lit. a) i b) ustawy pzp - w trakcie realizacji zamówienia podstawowego pn: Adaptacja powierzchni użytkowej pod trybunami Stadionu Piłkarskiego z przeznaczeniem na siłownię, szatnie dla sportowców, odnowę biologiczną oraz wykonanie wyciągów pieszych wewnętrznych wokół stadionu - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
2009-10-14 TAK TAK 91 408,57 zł 1
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych ,w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5 lit. a) i b) ustawy pzp - w czasie realizacji zamówienia podstawowego pn:Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Monitoringu Miejskiego z Zespołu Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
2009-11-09 TAK TAK 88 858,28 zł 1
Wykonanie robót budowlanych, jako zamówienia uzupełniającego w zakresie: prac malarskich, wymiany stolarki, zabudowy meblowej, izolacji przeciwwilgociowej, wymianie posadzki płytkowej z gresu polerowanego, wentylacji szybu windowego w pomieszczeniach strefy VIP na stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
2016-07-12 TAK TAK 129 492,60 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus