Wykonanie form rzeźbiarskich liter napisów pól bitewnych, odlewów liter i ich montaż na bastionie pomnika Powstańców Śląskich, przy rondzie im. Jerzego Ziętka w Katowicach - w miejscach wskazanych przez autorów pomnika.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-08
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
326970
Numer ogłoszenia wyników:
142938
Data składania ofert:
2016-09-08
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-08
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-08
Zamawiający

Miasto Katowice

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Młyńska 4
40 -098 Katowice.
Województwo śląskie.


Telefon: 32 2593303
Fax: 0322593303,032259893
E-mail: ***@um.katowice.pl

CPV

92.31.22.00: Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów

Szukaj przetargów 92.31.22.00 Wyszukaj przetargi 92.31.22.00 w mieście Katowice

Treść przetargu:

Wykonanie form rzeźbiarskich liter napisów pól bitewnych, odlewów liter i ich montaż na bastionie pomnika Powstańców Śląskich, przy rondzie im. Jerzego Ziętka w Katowicach - w miejscach wskazanych przez autorów pomnika.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Pracownia rzeźby Bieniewo Artysta Rzeźbiarz Paweł Pietrusński
Cena: 36 900,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 36 900,00 zł do 36 900,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 30 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn.: Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z modernizacją nawierzchni w ulicy Krokusów w Katowicach.
2009-05-18 TAK TAK 11 215,16 zł 1
Wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa chodnika w ulicy Nałkowskiej w Katowicach w ramach zadania :Przebudowa układu komunikacyjnego
2009-07-16 TAK TAK 182 795,76 zł 1
Wykonanie usług projektowych pn.: Nowy kolektor deszczowy biegnący od obiektu MCK wzdłuż al. Roździeńskiego ze zrzutem wód po wcześniejszym ich podczyszczeniu do rzeki Rawy w rejonie budynków Gwiazdy w Katowicach realizowanego w ramach inwestycji pn. Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
2010-05-21 TAK TAK 219 478,00 zł 8
Wykonanie robót budowlanych pn.: Tymczasowy wodociąg zasilający budynki mieszkalne przy ul. Nadgórników 28, 30, 32, 34 oraz budynek Towarzystwa Biblijnego i Związku Wyznaniowego Jehowy Strażnica przy ul. Nadgórników w Katowicach realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
2010-10-21 TAK TAK 58 173,57 zł 3
Wykonanie robót dodatkowych w zakresie robót budowlanych - Kolektor deszczowy od obiektu MCK, wzdłuż Al. Roździeńskiego, ze zrzutem wód do rzeki Rawy w rejonie oś. Gwiazdy w Katowicach realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
2012-07-30 TAK TAK 60 777,47 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus