Wykonanie dodatkowych prac projektowych

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-11-04
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
153008
Numer ogłoszenia wyników:
153008
Data składania ofert:
2016-11-04
Data ogłoszenia wyników:
2016-11-04
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Spółka prawa handlowego
Data ogłoszenia wyników:
2016-11-04
Zamawiający

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wałbrzych

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kolejowa 4
58 -300 Wałbrzych.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 89132253500000

Telefon: 74 6650061
Fax: 0746650062
E-mail: *****@mzuk.com.pl

CPV

71.32.20.00: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Szukaj przetargów 71.32.20.00 Wyszukaj przetargi 71.32.20.00 w mieście Wałbrzych

Treść przetargu:

1.	 Wykonawca zobowiązany jest do: 
a)	wykonania zamiennego Projektu Budowlanego wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów
b)	projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB), 
c)	uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego
d)	wykonania opisu technicznego technologii przetwarzania odpadów dla całego Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów uwzględniającego mechaniczne przetwarzanie, biologiczne przetwarzanie wraz z odpadami zielonymi i bioodpadami.
e)	złożenia wniosku o uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, wniosek z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Miasta Wałbrzycha
f)	sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak
Cena: 30 750,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 30 750,00 zł do 30 750,00 zł (od 113.89% do 113.89% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 27 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus