Wycena nieruchomości, służebności.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-09
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
143742
Numer ogłoszenia wyników:
143742
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-09
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-09
Zamawiający

Gmina Miasto Lębork

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Armii Krajowej 14
84 -300 Lębork.
Województwo pomorskie.

REGON: 52355400000

Telefon: 59 8624280
Fax: 0-598622427
E-mail: *********@onet.eu

CPV

Treść przetargu:

określeniu wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej działki:nr11, obręb 13  miasta Lęborka, o pow. 4063m2 położonej przy ul. Pionierów nr 254/3, obręb 3 miasta Lęborka, o pow. 644m2 położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego, nr 196/13, miasta Lęborka obręb 11 o pow. 6020m2 położonej w rejonie ulic: Jana Pawła, Roszarniczej i Słupskiej nr 83/4, obręb 4 miasta Lęborka, o pow. 6169m2  położonej przy ul. Kossaka, teren należący do Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. nr 87/10, obręb 4 miasta Lęborka, o pow. 4340m2 położonej przy ul. Kossaka, teren należący do Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o.określeniu wartości służebności przesyłu na działce nr 189/85 położonej w obrębie 11 przy ul. Kusocińskiego,  
określeniu wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy wartości tych praw działki nr 183 o pow. 584m2, położonej w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego, przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.określeniu wartości rynkowej działek przeznaczonych do zamiany: nr 203, 209, 210, 211 o łącznej powierzchni 10392m2 położonych w obrębie 11  na oś. Leśnym stanowiących własność GML oraz dz. nr 189/71 i 189/74 o łącznej powierzchni 3753m2  położonych w obrębie 11 przy ul. Kusocińskiego stanowiących własność LTBS Sp. z o.o. w Lęborku
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: AWIL S. C. T. Parlak A. Parlak
Cena: 1 750,00 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 2 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 1 750,00 zł do 3 400,00 zł (od 58.33% do 113.33% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 3 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus