Wał przeciwpowodziowy obiekt VI b Trzebiszewo-Rakowo w km 0+000-7+800, gm. Skwierzyna

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-17
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
161703
Numer ogłoszenia wyników:
182867
Data składania ofert:
2016-08-09 08:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-17
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Myśliborska 52
66 -400 Gorzów Wielkopolski.
Województwo lubuskie.

REGON: 97077954100000

Telefon: 95 7285931
Fax: 0957285931
E-mail: **********.***@lzmiuw.i.win.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z koszeniem wału przeciwpowodziowego rzeki Warty odcinek VI b - km wału 0+000 - 7+800, gmina Skwierzyna powiat międzyrzecki, woj. Lubuskie.
Roboty będą polegały na wykoszeniu skarp, wycince krzaków. Poglądowa mapa stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót (zał. nr 7 do SIWZ)
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Zakład Projektowania i Usług Komunalnych PORAJ mgr. inż. Wawrzyniec Zieliński
Cena: 24 565,30 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 24 565,30 zł do 24 565,30 zł (od 107.35% do 107.35% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 22 884,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://melioracja.lubuskie.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń  Wodnych  w  Zielonej Górze, Inspektorat w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz

Wymagana wiedza

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie prace konserwacyjne lub modernizacyjne na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości min. 20 km

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Wał przeciwpowodziowy obiekt VI b Trzebiszewo-Rakowo w km 0+000-7+800, gm. Skwierzyna
2015-08-24 TAK TAK 22 995,19 zł 1
Wał przeciwpowodziowy obiekt VI b Trzebiszewo-Rakowo 0+000-7+800 (gm.Skwierzyna)
2014-10-01 TAK NIE 0,00 zł 0
Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000 - 7+573
2010-09-07 TAK TAK 249 000,00 zł 2
Wał przeciwpowodziowy P-6 Stany- Lipiny w km 0+000 - 6+100, gm. Nowa Sól
2016-06-03 TAK NIE 0,00 zł 0
Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000 - 7+573
2015-04-20 TAK TAK 1 291 130,53 zł 12

Komentarze

comments powered by Disqus