Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - wykonanie robót budowlanych (etap II) wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu - zamówienie uzupełniające

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-13
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
151646
Numer ogłoszenia wyników:
151646
Data składania ofert:
2016-10-13
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-13
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-13
Zamawiający

Gmina Krosno

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Lwowska 28a
38 -400 Krosno.
Województwo podkarpackie.

REGON: 52698900000

Telefon: 13 4367956
Fax: 0134368188
E-mail: **@krosno.info.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Krosno

45.10.00.00: Przygotowanie terenu pod budowę

Szukaj przetargów 45.10.00.00 Wyszukaj przetargi 45.10.00.00 w mieście Krosno

45.23.51.00: Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk

Szukaj przetargów 45.23.51.00 Wyszukaj przetargi 45.23.51.00 w mieście Krosno

45.23.50.00: Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych

Szukaj przetargów 45.23.50.00 Wyszukaj przetargi 45.23.50.00 w mieście Krosno

45.23.51.10: Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych

Szukaj przetargów 45.23.51.10 Wyszukaj przetargi 45.23.51.10 w mieście Krosno

45.23.53.11: Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg do kołowania

Szukaj przetargów 45.23.53.11 Wyszukaj przetargi 45.23.53.11 w mieście Krosno

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Krosno

45.23.14.00: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Szukaj przetargów 45.23.14.00 Wyszukaj przetargi 45.23.14.00 w mieście Krosno

45.31.11.00: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Szukaj przetargów 45.31.11.00 Wyszukaj przetargi 45.31.11.00 w mieście Krosno

34.99.70.00: Lotniskowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Szukaj przetargów 34.99.70.00 Wyszukaj przetargi 34.99.70.00 w mieście Krosno

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu rzeczowego robót budowlanych na lotnisku w Krośnie wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu:
1) część drogowa:
a) droga kołowania DKF,
b) droga kołowania DKD,
c) droga kołowania DKA (fragment),
d) płyta postojowa dla samolotów PPS,
e) odwodnienie dróg kołowania oraz płyty postojowej PPS,
2) kanalizacja deszczowa,
3) infrastruktura elektryczna lotniska:
a) oświetlenie płyty postojowej PPS,
b) oświetlenie nawigacyjne drogi kołowania DKD, drogi kołowania DKF oraz płyty postojowej PPS.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A
Cena: 2 321 953,94 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 2 321 953,94 zł do 2 321 953,94 zł (od 121.62% do 121.62% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 1 909 171,67 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - wykonanie robót budowlanych (etap II) wraz z ich finansowaniem na zasadach faktoringu
2015-10-21 TAK TAK 114 282,51 zł 10
Opracowanie Studium Wykonalności projektu pn. Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap umieszczonego w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013
2012-02-23 TAK NIE 0,00 zł 0
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - II etap
2011-04-14 TAK TAK 270 600,00 zł 3
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - II etap - zamówienie uzupełniające
2011-06-01 TAK TAK 114 390,00 zł 1
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - dokumentacja projektowa instalacji c.o. nadbudowy budynku wieży kontroli lotów - zamówienie uzupełniające
2012-02-22 TAK TAK 4 305,00 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus