Utrzymanie oświetlenia ulic, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Chełmek w 2017r.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-05
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
154122
Numer ogłoszenia wyników:
154122
Data składania ofert:
2016-12-05
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-05
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-05
Zamawiający

Gmina Chełmek

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Krakowska 11
32 -660 Chełmek.
Województwo małopolskie.

REGON: 52776000000

Telefon: 33 8449040
Fax: 0338449019
E-mail: *********@chelmek.pl

CPV

50.23.21.00: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

Szukaj przetargów 50.23.21.00 Wyszukaj przetargi 50.23.21.00 w mieście Chełmek

50.23.21.10: Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

Szukaj przetargów 50.23.21.10 Wyszukaj przetargi 50.23.21.10 w mieście Chełmek

Treść przetargu:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi oświetlenia ulicznego. Usługa obejmuje utrzymanie lamp ulicznych zabudowanych na słupach ZN, OŻ będących na majątku Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Bielsku - Białej.
Usługa obejmuje 923 punktów świetlnych usytuowanych na terenie Gminy Chełmek.

Zakres czynności, będących przedmiotem umowy, na terenie Gminy Chełmek w szczególności obejmuje:
1.Całodobową dyspozycyjność oraz dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi,
2.Oględziny infrastruktury oświetleniowej.
3.Wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej.
4.Wymianę niesprawnych źródeł światła, elementów zabezpieczeń wraz z materiałem, oraz bieżące usuwanie stwierdzonych usterek i uszkodzeń, w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia,
5.Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany.
6.Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii.
7.Utrzymywanie tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych słupów oświetleniowych  w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych.
8.Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.)
9.Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach.
10.Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy.
11.Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych 
i zabezpieczających.
12.Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania.
13.Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo-zabezpieczeniowych.
14.Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt.12.
15.Utrzymanie opraw w należytej czystości.
16.Wycinka gałęzi drzew przysłaniających lampy oświetleniowe pochłaniające strumień świetlny jak również powodujące zbliżenie do przewodów linii napowietrznej, po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Chełmku. W przypadku wycinki gałęzi drzew usytuowanych na terenie stanowiącym własność gminy Chełmek, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia gałęzi we własnym zakresie,
17.Zgodnie z inwentaryzacją stanu oświetlenia, do w/w usługi przyjmuje się 923 punktów świetlnych usytuowanych na terenie gminy Chełmek.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Bielsku-Białej
Cena:
Otrzymano: 0 ofert, w tym 0 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 0,00 zł do 0,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus