Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach WZŻ.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-26
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
145090
Numer ogłoszenia wyników:
148880
Data składania ofert:
2016-09-26
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-26
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-26
Zamawiający

Wrocławski Zespół Żłobków

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Fabryczna 15
53 -609 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 2154505100000

Telefon: 71 3584646
Fax: 713584647
E-mail: *********@wzz.wroc.pl

CPV

50.00.00.00: Usługi naprawcze i konserwacyjne

Szukaj przetargów 50.00.00.00 Wyszukaj przetargi 50.00.00.00 w mieście Wrocław

50.70.00.00: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Szukaj przetargów 50.70.00.00 Wyszukaj przetargi 50.70.00.00 w mieście Wrocław

50.72.00.00: Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

Szukaj przetargów 50.72.00.00 Wyszukaj przetargi 50.72.00.00 w mieście Wrocław

50.76.00.00: Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

Szukaj przetargów 50.76.00.00 Wyszukaj przetargi 50.76.00.00 w mieście Wrocław

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Wrocław

45.11.13.00: Roboty rozbiórkowe

Szukaj przetargów 45.11.13.00 Wyszukaj przetargi 45.11.13.00 w mieście Wrocław

45.11.22.00: Usuwanie powłoki gleby

Szukaj przetargów 45.11.22.00 Wyszukaj przetargi 45.11.22.00 w mieście Wrocław

45.22.23.20: Błędny kod

Szukaj przetargów 45.22.23.20 Wyszukaj przetargi 45.22.23.20 w mieście Wrocław

45.23.32.00: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Szukaj przetargów 45.23.32.00 Wyszukaj przetargi 45.23.32.00 w mieście Wrocław

45.23.32.50: Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Szukaj przetargów 45.23.32.50 Wyszukaj przetargi 45.23.32.50 w mieście Wrocław

45.26.19.00: Naprawa i konserwacja dachów

Szukaj przetargów 45.26.19.00 Wyszukaj przetargi 45.26.19.00 w mieście Wrocław

45.26.25.10: Roboty kamieniarskie

Szukaj przetargów 45.26.25.10 Wyszukaj przetargi 45.26.25.10 w mieście Wrocław

45.26.25.20: Roboty murowe

Szukaj przetargów 45.26.25.20 Wyszukaj przetargi 45.26.25.20 w mieście Wrocław

45.26.25.21: Roboty murarskie w zakresie fasad

Szukaj przetargów 45.26.25.21 Wyszukaj przetargi 45.26.25.21 w mieście Wrocław

45.26.25.22: Roboty murarskie

Szukaj przetargów 45.26.25.22 Wyszukaj przetargi 45.26.25.22 w mieście Wrocław

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Wrocław

45.41.00.00: Tynkowanie

Szukaj przetargów 45.41.00.00 Wyszukaj przetargi 45.41.00.00 w mieście Wrocław

45.43.00.00: Pokrywanie podłóg i ścian

Szukaj przetargów 45.43.00.00 Wyszukaj przetargi 45.43.00.00 w mieście Wrocław

45.44.21.00: Roboty malarskie

Szukaj przetargów 45.44.21.00 Wyszukaj przetargi 45.44.21.00 w mieście Wrocław

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Wrocław

45.33.20.00: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Szukaj przetargów 45.33.20.00 Wyszukaj przetargi 45.33.20.00 w mieście Wrocław

Treść przetargu:

W zakres prac wchodzą roboty dotyczące instalacji wodnokanalizacyjnych (z wyłączeniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej), centralnego ogrzewania, gazowych, oraz prac ogólnobudowlanych z wyjątkiem stolarki budowlanej, szklenia i napraw obudów grzejnikowych
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: FER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cena: 41 950,80 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 41 950,80 zł do 41 950,80 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 34 106,34 zł

Kryteria oceny wykonawców

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
1 2016-09-13
Wrocław: Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach WZŻ.
Numer ogłoszenia: 145090 - 2016; data zamieszczenia: 13.09.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Wrocław: Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach WZŻ.
Numer ogłoszenia: 145090 - 2016; data zamieszczenia: 13.09.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi ZP-77/WZŻ/2016
SEKCJA III 2016-09-13
Zamawiający udziela zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający udziela zamówienia uzupełniającego zgodnego z zamówieniem podstawowym i nie przekraczającego łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przyjmując 20% wartości zamówienia podstawowego, wartość zamówienie uzupełniającego wynosi 34 106,34 PLN netto 8 169,38 EUR netto 41 950,80 PLN brutto
Zamawiający udziela zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający udziela zamówienia uzupełniającego zgodnego z zamówieniem podstawowym i nie przekraczającego łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przyjmując 20% wartości zamówienia podstawowego, wartość zamówienie uzupełniającego wynosi 34 106,34 PLN netto 8 169,38 EUR netto 41 950,80 PLN brutto
Umowa wygasła zgodnie z § 2 ust.1 umowy wskutek wyczerpania kwoty umownej.
II.3) 2016-09-13
W zakres prac wchodzą roboty dotyczące instalacji wodnokanalizacyjnych (z wyłączeniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej), centralnego ogrzewania, gazowych, oraz prac ogólnobudowlanych z wyjątkiem stolarki budowlanej, szklenia i napraw obudów grzejnikowych.
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zamówienie uzupełniające)
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwanie awarii w 16 nieruchomościach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów i ich utrzymania w niepogorszonym stanie technicznym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013. 1409 ze zmianami) i przepisów wykonawczych do ustawy oraz związanych z zachowaniem wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi wykorzystujące pełne procesy budowlane wraz z zakupem, dostarczeniem, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, montażem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia w ramach wykonania prac konserwacyjnych, naprawczych oraz usuwania awarii.
2.1. W zakres zamówienia wchodzą:
1)	usługi dotyczące konserwacji i napraw oraz usuwania awarii obiektów użyteczności publicznej w zakresie robót ogólnobudowlanych, dotyczących robót rozbiórkowych, usuwania powłoki gleby, robót brukarskich, robót polegających na naprawie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czyszczeniu rynien i rur spustowych oraz innych prac w zakresie robót dekarskich, naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów, robót wykończeniowych, napraw i uzupełniania tynków oraz pokryć podłóg i ścian, napraw bram, poręczy, stopni schodowych, tralek, roboty ślusarskie, robót antykorozyjnych, izolacyjnych, odnawiania, uzupełniania powłok malarskich, roboty budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem napraw i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej, obudów grzejnikowych i szklenia, będących przedmiotem odrębnego postępowania.
2)	usługi dotyczące konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji sanitarnych, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i gazowych wraz z urządzeniami (z wyłączeniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej) ·zgodnie z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
KOD/KODY CPV 50.00.00.00-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne; 50.70.00.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych; 50.72.00.00-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania; 50.76.00.00-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności publicznej; 45.00.00.00-7 Roboty budowlane; 45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe; 45.11.22.00-7 Usuwanie powłoki gleby; 45.22.32.20-4 Roboty zadaszeniowe; 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg; 45.26.19.00-3 Naprawa i konserwacja dachów; 45.26.25.10-9 Roboty kamieniarskie; 45.26.25.20-2 Roboty murowe; 45.26.25.21- 9 Roboty murarskie w zakresie fasad; 45.26.25.22-6 Roboty murarskie; 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45.41.00.00-4 Tynkowanie; 45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian; 45.44.21.00-8 Roboty malarskie; 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 45.33.23.00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe, 45.44.23.00-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni; 45.45.41.00-5 Odnawianie.
2.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia w odniesieniu do budynków oraz obiektów usytuowanych w obrębie nieruchomości zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków, tj. znajdujących się:
1.1. Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław,
1.2. Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław,
1.3. Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław,
1.4. Żłobek nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
1.5. Żłobek nr 5 - ul. Dokerska 5, Wrocław,
1.6. Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław,
1.7. Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław,
1.8. Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław,
1.9. Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,
1.10. Żłobek nr 10 - ul. H. Brodatego 17, Wrocław,
1.11. Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław,
1.12. Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
1.13. Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław,
1.14. Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław,
1.15. Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław,
1.16. Budynek administracyjny - ul. Fabryczna 15, Wrocław.

Komentarze

comments powered by Disqus