Usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Opatówek na rok 2017.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-23
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
350
Numer ogłoszenia wyników:
350
Data składania ofert:
2017-01-23
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-23
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-23
Zamawiający

Gmina Opatówek

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Plac Wolności 14
62 -860 Opatówek.
Województwo wielkopolskie.

REGON: 25085523900000

Telefon: 62 7618080
Fax: 0627618017
E-mail: *********@opatowek.pl

CPV

50.23.21.00: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

Szukaj przetargów 50.23.21.00 Wyszukaj przetargi 50.23.21.00 w mieście Opatówek

Treść przetargu:

Zakres zamówienia:
1.	W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca:
1)	zakupi we własnym imieniu, energię elektryczną i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej,
2)	wykonywał będzie prace i czynności eksploatacyjno-konserwacyjne zmierzające do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej, 
w szczególności:
a)	monitorował infrastrukturę oświetleniową,
b)	wymieniał  źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych,
c)	wyjątkowo w przypadku braku technicznej możliwości naprawy wymieniał oprawy oświetleniowe,
d)	regulował oraz wymieniał uszkodzone elementy aparatury zasilającej 
i sterowniczej,
e)	 naprawiał lub wymieniał uszkodzone przewody i kable w liniach zasilających   infrastrukturę oświetleniową, 
f)	naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane konstrukcje nośne opraw,
g)	naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane szafki/złącza oświetleniowe,
h)	zabezpieczał lub wymieniał pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych, 
i)	wykonywał pomiary okresowe -zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j)	zabezpieczał i odtwarzał skutki zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej 
i innych zdarzeń losowych,
k)	postępował z odpadami - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l)	pionował latarnie uliczne, 
m)	zarządzał sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, 
n)	przyjmował zgłoszenia o awariach i prowadził ich rejestr,
o)	inne wskazane przez Zamawiającego prace, jeżeli posiada techniczno-prawno-organizacyjną możliwość ich realizacji.  
2. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami, których wyboru dokonywać będzie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Cena: 528 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 528 000,00 zł do 528 000,00 zł (od 130.14% do 130.14% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 405 707,92 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus