Usługa serwisowa urządzeń kopiujących i drukujących - zamówienie uzupełniające (6)

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-27
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
149056
Numer ogłoszenia wyników:
149056
Data składania ofert:
2016-09-27
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-27
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-27
Zamawiający

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Ziołowa 45/47
40 -635 Katowice.
Województwo śląskie.

REGON: 126286085927

Telefon: 32 2024025
Fax: 0323598480,2028754,3
E-mail: ***-*********@slam.katowice.pl

CPV

50.00.00.00: Usługi naprawcze i konserwacyjne

Szukaj przetargów 50.00.00.00 Wyszukaj przetargi 50.00.00.00 w mieście Katowice

50.31.31.00: Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek

Szukaj przetargów 50.31.31.00 Wyszukaj przetargi 50.31.31.00 w mieście Katowice

50.31.32.00: Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek

Szukaj przetargów 50.31.32.00 Wyszukaj przetargi 50.31.32.00 w mieście Katowice

Treść przetargu:

Usługa serwisowa urządzeń kopiujących i drukujących - zamówienia uzupełniające (6). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 4).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa TADAN S.C
Cena: 147,60 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 147,60 zł do 147,60 zł (od 27.33% do 27.33% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 540,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus