Usługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach przed administracyjnymi organami orzekającymi oraz sądami właściwymi w sprawie zwrotu nadpłaty składek i uzyskania dotacji z ZUS wraz z doradztwem prawnym w tym zakresie, w celu uzyskania Optymalizacji Kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i wygenerowanie oszczędności, aż do uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie wdrażanego zalecenia objętego doradztwem prawnym.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-02
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
135713
Numer ogłoszenia wyników:
139928
Data składania ofert:
2016-09-02
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-02
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-02
Zamawiający

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Wrocław

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
50 -369 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 28899800000

Telefon: 71 7842030
Fax: 0713270911
E-mail: **********@spsk1.com.pl

Treść przetargu:

Usługa prawnicza polegająca na zastępstwie procesowym w postępowaniach przed administracyjnymi organami orzekającymi oraz sądami właściwymi w sprawie zwrotu nadpłaty składek i uzyskania dotacji z ZUS wraz z doradztwem prawnym w tym zakresie, w celu uzyskania Optymalizacji Kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i wygenerowanie oszczędności, aż do uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie wdrażanego zalecenia objętego doradztwem prawnym. wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: ERNST
Cena: 391 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 391 000,00 zł do 391 000,00 zł (od 122.04% do 122.04% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 320 384,73 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus