Upgrade i obsługa gwarancyjna oprogramowania Virtua dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-16
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
93990
Numer ogłoszenia wyników:
146466
Data składania ofert:
2016-09-16
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-16
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Uczelnia publiczna
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-16
Zamawiający

Uniwersytet Gdański

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Bażyńskiego 8
80 -308 Gdańsk.
Województwo pomorskie.


Telefon: 58 5232320
Fax: 585233110
E-mail: **************@ug.edu.pl

CPV

72.25.32.00: Usługi w zakresie wsparcia systemu

Szukaj przetargów 72.25.32.00 Wyszukaj przetargi 72.25.32.00 w mieście Gdańsk

72.26.70.00: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

Szukaj przetargów 72.26.70.00 Wyszukaj przetargi 72.26.70.00 w mieście Gdańsk

Treść przetargu:

1) Kod CPV: 72253200-5 (Usługi w zakresie wsparcia systemu); 72267000-4 (Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania).
2) Przedmiotem zamówienia jest wsparcie techniczne i dostawa aktualizacji kompletnego oprogramowania Virtua ILS, Oracle.  
Pod pojęciem kompletne oprogramowanie Virtua ILS należy rozumieć:
a) Virtua Server (wersja posiadana przez Bibliotekę UG: 2014.3.SP1.HF2 na system RedHat w wersji 64 bitowej pod nadzorem Oracle 11.x - 64 bitowej)
b) Infostation (wersja posiadana przez Bibliotekę UG: 2014.3 - system operacyjny - jw.)
c) Chamo (wersja posiadana przez Bibliotekę UG: 2.0.SP1, system operacyjny RED HAT (64bit)),
d) klient Virtui (wersja posiadana przez Bibliotekę UG: 2014.3.SP1 - dla systemów: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.x, Windows® 10).
3) Termin realizacji zamówienia: 4 lata od dnia podpisania umowy.
4) Miejsce usługi: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk ul. Wita Stwosza 53, pokój 044.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
6) Czas  gwarancji: cały okres obowiązywania umowy.
7) Integralną częścią zaproszenia do negocjacji jest projekt proponowanej umowy, stanowiący załącznik nr 2.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Innovative Interfaces Global Limited
Cena: 560 274,64 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 560 274,64 zł do 560 274,64 zł (od 94.24% do 94.24% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 594 500,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus