Transport uczniów z terenu Gminy Białogard do szkół z podziałem na zadania

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-02
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
127585
Numer ogłoszenia wyników:
14
Data składania ofert:
2016-07-18 10:00
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-02
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-02
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Gmina Białogard

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Wileńska 8
78 -200 Białogard.
Województwo zachodniopomorskie.

REGON: 53206200000

Telefon: 94 3124401
Fax: 0943127844
E-mail: **.**********@wp.pl

CPV

60.10.00.00: Usługi w zakresie transportu drogowego

Szukaj przetargów 60.10.00.00 Wyszukaj przetargi 60.10.00.00 w mieście Białogard

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Białogard wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 . Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami), w okresie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć
Wyniki

Część przetargu: 1 - Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych wraz z opieką w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017

Wykonawca: PKS Gryfice Sp. z o.o.
Cena: 719 589,60 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 719 589,60 zł do 719 589,60 zł (od 94.31% do 94.31% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 763 000,00 zł

Część przetargu: 2 - Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych oraz opiekuńczych wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017

Wykonawca: PKS Gryfice
Cena: 150 000,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 150 000,00 zł do 150 000,00 zł (od 100% do 100% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 150 000,00 zł

Numer części: 2
Tytuł części: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych oraz opiekuńczych wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017
Treść części:

Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Białogard do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie, Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Kowalkach oraz do Zespołu Szkół Specjalnych Jana Pawła II w Białogardzie i z powrotem.

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Kryteria oceny wykonawców dla części: 2

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: czas podstawienia pojazdu zastepczego
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 95%
Rodzaj kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego
Wartość procentowa kryterium: 5%
 

Wadium:

nie dotyczy

Adres www specyfikacji przetargu:

http://ug.bialogard.ibip.pl/public/

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Urząd Gminy Białogard, ul. wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój 17

Wymagane zezwolenia

a)	Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób, ważna przez cały okres wykonywania zamówienia

Wymagana wiedza

a)	Wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ), wykonał co najmniej 3 usługi przewozu odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia.

Wymagany potencjał

a)	Wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zadania

Wymagana umiejętności

wykaz - załącznik nr 6

Wymagana sytuacja ekonomiczna

oświadczenie Wykonawcy

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
4.1.1. 2016-07-14
Dowozy uczniów do szkół w Kościernicy, Rogowie, Stanominie, Pomianowie z podaniem liczny uczniów z poszczególnych miejscowości : Gimnazjum w Pomianowie 161, Szkoła Podstawowa w Rogowie 128, Szkoła podstawowa w Kościernicy 171, Zespół Szkół w Stanominie - 183 .Ogółem dowóz z terenu gminy - 643 uczniów.
Dowozy uczniów do szkół w Kościernicy, Rogowie, Stanominie, Pomianowie z podaniem liczny uczniów z poszczególnych miejscowości : Gimnazjum w Pomianowie 130, Szkoła Podstawowa w Rogowie 128, Szkoła podstawowa w Kościernicy 171, Zespół Szkół w Stanominie - 183 .Ogółem dowóz z terenu gminy - 612 uczniów.
II.1.4 2016-07-14

            
Zadanie 1 Dowozy uczniów do szkół w Kościernicy, Rogowie, Stanominie, Pomianowie z podaniem liczny uczniów z poszczególnych miejscowości : Gimnazjum w Pomianowie 130, Szkoła Podstawowa w Rogowie 128, Szkoła podstawowa w Kościernicy 171, Zespół Szkół w Stanominie - 183 .Ogółem dowóz z terenu gminy - 612 uczniów.

Komentarze

comments powered by Disqus