świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów służbowych policji na terenie miasta Wrocławia; oznaczenie sprawy 076-046-036/2016/AB

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-01-09
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
41939
Numer ogłoszenia wyników:
148
Data składania ofert:
2017-01-09
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-09
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa terenowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-01-09
Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul Podwale 31-33
50 -040 Wrocław.
Województwo dolnośląskie.


Telefon: 71 3403800
Fax: (071)7824171
E-mail: *******.*********@dolnoslaska.policja.gov.pl

Treść przetargu:

I.	Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów służbowych policji na terenie miasta Wrocławia; oznaczenie sprawy 076-046-036/2016/AB.
II.	Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do następujących obiektów:
II.1.Komenda Miejska Policji we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 115 - 129 (Komisariat Policji), taryfa C21; 
II.2.Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przy ul. Pereca 15A/3 (lokal mieszkalny w dyspozycji KWP Wrocław), taryfa G11;
II.3.Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przy ul. Kruczej 10/1 (lokal mieszkalny w dyspozycji KWP Wrocław), taryfa G11;
III.	Usługa dystrybucji energii elektrycznej obejmuje: 
III.1.Transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną Wykonawcy w celu dostarczania energii elektrycznej do ww. obiektów służbowych zamawiającego.
III.2.Utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania.
III.3.Utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej.
IV.	Usługa dystrybucji energii elektrycznej będzie świadczona zgodnie z: 
IV.1.Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 
IV.2.Umową dystrybucyjną podpisanej między stronami. 
IV.3.Koncesją Wykonawcy na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
IV.4.Taryfa dystrybucyjną Wykonawcy zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa Wykonawcy).
IV.5.Innych aktach normatywnych wynikających z Prawa energetycznego.
V.	Usługa dystrybucji energii elektrycznej będzie realizowana na potrzeby zasilania w energię elektryczną i z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych obiektu Zamawiającego.
VI.	Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będą wg zasad i stawek opłat zawartych w Taryfie Dystrybucyjnej Wykonawcy, w okresie rozliczeniowym w oparciu o fakturę VAT, wystawioną na podstawie danych z układów pomiarowo - rozliczeniowych dla miejsca dostarczania energii elektrycznej.
VII.	Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi.
VIII.	Dopuszczalność udziału podwykonawców. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia (określonych prac bądź czynności) podwykonawcy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Cena: 388 960,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 388 960,00 zł do 388 960,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 316 227,64 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ulicy Sołtysowickiej 21; oznaczenie sprawy 229-055-128/2015/AB.
2015-12-24 TAK TAK 412 500,00 zł 1
Sukcesywne dostawy opału stałego do kotłowni c.o. obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnoślaskiego w sezonie grzewczym 2009/2010r
2009-09-09 TAK TAK 110 242,00 zł 14
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału stałego; -koks gruby w ilości 69 ton -koks orzech w ilości 84,5 ton -węgiel orzech w ilości 21 ton -węgiel groszek w ilości 82 tony , -eko groszek w ilości 31 tony do kotłowni c. o. obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego w sezonie grzewczym 2010/2011.
2010-08-26 TAK TAK 272 768,00 zł 15
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału stałego; -koks gruby w ilości 60,4 tony -koks orzech w ilości 75 ton -węgiel orzech w ilości 18,9 ton -węgiel groszek w ilości 82 tony , -eko groszek w ilości 7,5 tony do kotłowni c. o. obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego w sezonie grzewczym 2015/2016.
2015-09-21 TAK NIE 0,00 zł 0
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału stałego; -koks gruby w ilości 34,5 tony -koks orzech w ilości 84 ton -węgiel orzech w ilości 30,2 ton -węgiel groszek w ilości 82 tony , -eko groszek w ilości 18,3 tony do kotłowni c. o. obiektów służbowych Policji na terenie województwa dolnośląskiego w sezonie grzewczym 2016/2017.
2016-04-14 TAK TAK 145 339,06 zł 68

Komentarze

comments powered by Disqus