Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-05
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
140642
Numer ogłoszenia wyników:
140642
Data składania ofert:
2016-09-05
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa terenowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-05
Zamawiający

Komenda Wojewódzka Policji Gorzów Wielkopolski

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Kwiatowa 10
66 -400 Gorzów Wielkopolski.
Województwo lubuskie.

REGON: 21022150800000

Telefon: 95 7211420
Fax: 0957211455
E-mail: *********@kgp.waw.pl

Treść przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego. 
2. Kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi. 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje: mycie podstawowe pojazdu osobowego, osobowo - terenowego lub typu furgon (pojazdu oznakowanego i pojazdu nieoznakowanego), nie częściej niż 2 razy w jednym miesiącu (dwa mycia tego samego pojazdu służbowego w danej części w jednym miesiącu - mycie podstawowe), przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie: 
- mycie zewnętrzne pojazdu przy użyciu odpowiednich środków myjących/ czyszczących; 
- płukanie i osuszenie nadwozia po umyciu oraz - odkurzanie wnętrza pojazdu, 
- czyszczenie wnętrza pojazdu w tym: szyb, deski rozdzielczej, oraz tworzyw sztucznych użytych do wykończenia wnętrza samochodu przy każdym myciu
, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny. 
4. Realizacja usług będących przedmiotem zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest aby kierowca lub przedstawiciel Zamawiającego dokonywał samodzielnie
czynności, o których mowa w ppkt 3 powyżej na myjni Wykonawcy. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia w: 
- myjni ręcznej (włącznie z myciem felg/ kołpaków pojazdu); 
- myjni ręcznej przy użyciu myjki ciśnieniowej (włącznie z myciem felg/kołpaków pojazdu); 
- myjni automatycznych, portalowych, tunelowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia, na myjni samochodowej samoobsługowej, myjni mobilnej oraz myjni, w których usługi rozliczane są wyłącznie gotówkowo. 
7. Myjnia, na której będą świadczone usługi będące przedmiotem zamówienia, musi gwarantować bezusterkowe mycie pojazdów, w tym wyposażonych w lampy zespolone, anteny i w oznakowaniu policyjnym. 
8. Jeden cykl mycia podstawowego (w zakresie, o którym mowa w ppkt 3 powyżej): 
a) w przypadku myjni automatycznych, portalowych, tunelowych - nie powinien przekroczyć 30 minut; 
b) w przypadku myjni ręcznych - nie powinien przekroczyć 40 minut. 
9. Myjnia Wykonawcy musi spełniać wymogi ochrony środowiska określone w obowiązujących przepisach - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627, z późn. zm.). 
10. Wykonawca zapewni możliwość świadczenia usługi mycia pojazdów służbowych Zamawiającego co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), minimum 8 godz. dziennie. Zamawiający dopuszcza również możliwość świadczenia usług w okresie dni wolnych od pracy oraz świąt. 
11. Z uwagi na tryb pracy pojazdów służbowych Policji i konieczność ich optymalnego wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług ich mycia poza kolejnością (po zakończeniu mycia pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku mycia), bez wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnię. 
12. Wykonawca będzie realizował usługi mycia różnych typów i marek pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego, zarówno pojazdów osobowych, osobowo - terenowych, typu furgon, pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. Pojazdy służbowe podstawiane przez Zamawiającego na myjnię Wykonawcy będą oznakowane - jako pojazdy uprzywilejowane, a w przypadku mycia pojazdów służbowych nieoznakowanych kierowca Zamawiającego przedstawi każdorazowo do wglądu pracownikowi myjni Książkę kontroli pracy sprzętu służbowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z usług myjni. 
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w trakcie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, w tym m. in. za uszkodzenia i zarysowania karoserii pojazdów i innych części pojazdu umiejscowionych na zewnątrz pojazdu (w tym pojazdów wyposażonych w lampy zespolone, anteny dachowe i oznakowania policyjne) oraz w jego wnętrzu, za szkody wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi chemicznymi środkami myjącymi/czyszczącymi, do wysokości powstałej szkody. 
14. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgodnej z umową i prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem odpowiedniej dla danego obszaru działania Komendy/odpowiedniego Komisariatu Policji, wraz z drukiem rozliczeniowym wykonanych usług w danym miesiącu. Dostarczenie wymienionego dokumentu jest podstawą do zapłaty należności za świadczenie usług będących przedmiotem umowy.
Wyniki

Część przetargu: 5 - KP Skwierzyna

Wykonawca: Przedsiębiorstwo JANWIX Jan Kaźmierczak
Cena: 3 300,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 3 300,00 zł do 3 300,00 zł (od 64.06% do 64.06% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 5 151,22 zł

Część przetargu: 6 - PP Trzciel

Wykonawca: Przedsiębiorstwo JANWIX Jan Kaźmierczak
Cena: 440,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 440,00 zł do 440,00 zł (od 61.5% do 61.5% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 715,45 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus