Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów wraz z usługą transportu poczty (zamówienie uzupełniające).

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-17
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
151886
Numer ogłoszenia wyników:
151886
Data składania ofert:
2016-10-17
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-17
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-17
Zamawiający

Miasto Katowice

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Młyńska 4
40 -098 Katowice.
Województwo śląskie.


Telefon: 32 2593303
Fax: 0322593303,032259893
E-mail: ***@um.katowice.pl

Treść przetargu:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów wraz z usługą transportu poczty.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Cena: 775 506,14 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 775 506,14 zł do 775 506,14 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 630 492,80 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Kontynuacja pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
2013-11-14 TAK TAK 180 207,30 zł 4
Dostawa elektronicznych systemów informacji prawnej Część I - Dostawa i uruchomienie systemu dla pracowników U.M. Katowice wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy. Część II - Dostawa i uruchomienie systemu dla Wydziału Prawnego U.M Katowice wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy oraz dostawa aktualizowanego w okresie 36 miesięcy systemu w wersji internetowej dla użytkowników mobilnych. Część III - Dostawa i uruchomienie systemu dla służb finansowych U.M. Katowice wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy.
2012-11-15 TAK TAK 320 415,00 zł 2
Zamówienie uzupełniające w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo - Rynek - Etap II.
2015-02-24 TAK TAK 319 800,00 zł 1
Kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w wybranych obiektach będących własnością miasta Katowice
2015-08-25 TAK TAK 548 184,00 zł 1
Dostawa urządzenia zabezpieczeń serwera proxy, zakup oprogramowania typowego, rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej częśćI; Dostawa wielozadaniowego systemu zabezpieczeń połączenia serwera proxy wraz z 12 miesięcznym wsparciem technicznym producenta, Część II: Zakup oprogramowania do archiwizacji oraz wykonywania kopii zapasowych wraz z 12 miesięcznym wsparciem technicznym producenta, część III: Rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej w budynkach Urzędu Miasta Katowice wraz z 12 miesięcznym wsparciem technicznym producenta
2011-11-04 TAK TAK 448 006,96 zł 3

Komentarze

comments powered by Disqus