ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU SATELITARNEGO

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-05-25
Części:
NIE
Adres strony www:
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
49431
Numer ogłoszenia wyników:
59073
Data składania ofert:
2016-05-16 09:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-05-25
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-05-25
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. Olsztyn

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Lubelska 43D
10 -410 Olsztyn.
Województwo warmińsko-mazurskie.

REGON: 51073404900000

Telefon: 89 5338420
Fax: 0895320228
E-mail: ****@zgok.olsztyn.pl

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem zamówienia jest:
a.	świadczenie usług dostępu do internetu satelitarnego,
b.	dzierżawa sprzętu niezbędnego do podłączenia internetu do komputera, w tym instalacja pełnego zestawu urządzeń wymaganych do skonfigurowania połączeń internetowych dla wskazanych poniżej lokalizacji. Urządzenia zostaną dostarczone i udostępnione Zamawiającemu w ramach dzierżawy na okres realizacji zamówienia,
c.	montaż wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego,
d.	konfiguracja łączy/podłączenie internetu (uruchomienie sygnału,).
2.	Lokalizacje, w których ma być świadczone zamówienie: Stacje Przeładunkowe
w miejscowościach:
a.	Polska Wieś 24A, 11-700 Mrągowo,
Współrzędne to 53,892022, 21,267914
b.	Trelkowo 80, 12-100 Szczytno,
Współrzędne to 53.641004, 20.967336
c.	Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński,
Współrzędne to 54.117274, 20.605387.
3.	Internet ma być dostarczany drogą satelitarną, gwarantujący stały przesył danych przez cały czas, niezależnie od warunków atmosferycznych:
- min. przepustowość to 10Mbit (download) i 2 Mbit (upload),
- min. limit transferu miesięcznego to 10 GB.
- ilość urządzeń wymagających podłączenia do internetu - 1 komputer typu PC na każdej lokalizacji.
4.	Termin zainstalowania urządzeń i uruchomienia dostępu do internetu wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Kempa Invest Sp. z o.o.
Cena: 9 978,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 9 978,00 zł do 9 978,00 zł (od 103.78% do 103.78% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 9 615,00 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Termin instalacji
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Adres www specyfikacji przetargu:

http://zgok.olsztyn.pl/zamowienia-publiczne/

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn

Warunki możliwej zmiany umowy

Możliwość zmian Umowy istnieje w razie:
a)	nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,
b)	zaistnienia siły wyższej, 
c)	wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu,
d)	zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
3.	W okolicznościach określonych  powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące terminu wykonania. 
Zamawiający wskazuje, iż zakres dopuszczalnych zmian będzie odpowiadał zakresowi, w jakim warunki (okoliczności) określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo - skutkowym z terminem wykonania umowy.
W razie zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki i odpowiednio do okresu, w którym zastosowanie ma zmieniona stawka.

Wymagane zezwolenia

Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wymagana wiedza

Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wymagany potencjał

Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wymagana umiejętności

Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wymagana sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie precyzuje wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zmiany w przetargu:

Gdzie Data zmiany Stara treść Nowa treść
II.1.4) 2016-05-09
3. Internet ma być dostarczany drogą satelitarną, gwarantujący stały przesył danych przez cały czas, niezależnie od warunków atmosferycznych: - min. przepustowość to 10Mbit (download) i 2 Mbit (upload), - min.limit transferu miesięcznego to 10 GB. - ilość urządzeń wymagających podłączenia do internetu - 1 komputertypu PC na każdej lokalizacji.
3. Internet ma być dostarczany drogą satelitarną, gwarantujący stały przesył danych przez cały czas:
- min. przepustowość to 10Mbit (download) i 2 Mbit (upload),
- min. limit transferu miesięcznego to 10 GB.
- ilość urządzeń wymagających podłączenia do internetu - 1 komputer typu PC na każdej lokalizacji.
W wyjątkowych sytuacjach, na które Wykonawca, mimo zachowania należytej staranności, nie ma wpływu, tj. w przypadku powstania szczególnie uciążliwych warunków atmosferycznych, takich jak: gwałtowne ulewy, śnieżyce lub bardzo silny wiatr, dopuszczone jest chwilowe pogorszenie działania internetu lub zanik sygnału.
IV.4.4) 2016-05-09
12.05.2016 godzina 09:00, miejsce: ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
13.05.2016 godzina 09:00, miejsce: ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
IV.4.4). 2016-05-11
13.05.2016 godzina 09:00, miejsce: ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
16.05.2016 godzina 09:00, miejsce: ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej
2015-10-12 TAK TAK 141 223,68 zł 1
Świadczenie usług wynajmu i serwisu odzieży roboczej i ochronnej
2015-12-09 TAK TAK 263 885,20 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus