SVA/NDM/4625-109/16 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (30 mieszkań) /pod klucz/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) przy ul. Hubalczyków w Słupsku- zad. GD Q37

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-28
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152020
Numer ogłoszenia wyników:
152750
Data składania ofert:
2016-10-28
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-28
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Podmiot prawa publicznego
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-28
Zamawiający

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. Warszawa

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Tytusa Chałubińskiego 3A
02 -04 Warszawa.
Województwo mazowieckie.

REGON: 14298987700000

Telefon: 22 1012100
Fax: 225019224
E-mail: *****.******@zrbwam.pl

CPV

45.00.00.00: Roboty budowlane

Szukaj przetargów 45.00.00.00 Wyszukaj przetargi 45.00.00.00 w mieście Warszawa

45.20.00.00: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Szukaj przetargów 45.20.00.00 Wyszukaj przetargi 45.20.00.00 w mieście Warszawa

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Warszawa

45.40.00.00: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Szukaj przetargów 45.40.00.00 Wyszukaj przetargi 45.40.00.00 w mieście Warszawa

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubalczyków (30 mieszkań) w Słupsku w następującym zakresie:
1.	wybudowanie z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy, zgodnie z ostateczną decyzją 
o pozwoleniu na budowę i projektem budowlanym i wykonawczym, Wytycznymi Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, programem funkcjonalno - użytkowym budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi 
i urządzeniami technicznymi, sieci oświetlenia terenu i teletechnicznej w zakresie etapu I,
a)	wykonanie infrastruktury towarzyszącej, drogowej i małej architektury, zagospodarowania terenu 
w zakresie objętym projektem budowlanym i projektem zagospodarowania terenu, wykonania urządzenia zielenią wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami;
b)	pielęgnacja zieleni w okresie 3 lat, zgodnie z decyzją nr 236/2015 z dn. 08.03.2016 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów;
c)	uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień, pozwoleń niezbędnych do prowadzenia robót,
d)	zabezpieczenie na czas trwania inwestycji całej istniejącej na terenie infrastruktury podziemnej 
i naziemnej oraz istniejącej zieleni.
e)	po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Zamawiający wykonał we własnym zakresie wykopy fundamentowe oraz roboty stanu surowego do stanu /0/ budynku. Zakres zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: MERX Sp. z o.o.
Cena: 6 549 276,90 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 6 549 276,90 zł do 6 549 276,90 zł (od 128.78% do 128.78% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 5 085 502,45 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus