Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Woda w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-03-14
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
940
Numer ogłoszenia wyników:
940
Data ogłoszenia wyników:
2017-03-14
Rodzaj procedury:
Zapytanie o cenę
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-03-14
Zamawiający

Gmina Miejska Czarna Woda

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Mickiewicza 7
83 -262 Czarna Woda.
Województwo pomorskie.

REGON: 19024010700000

Telefon: 58 5878855
Fax: 0585878801
E-mail: *****@czarna-woda.pl

CPV

71.40.00.00: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Szukaj przetargów 71.40.00.00 Wyszukaj przetargi 71.40.00.00 w mieście Czarna Woda

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Woda w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna, zgodnie z uchwałą Nr XXX/207/14 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Woda w części obejmującej sołectwa Lubiki i Huta Kalna oraz załącznikiem graficznym do uchwały.
Wykaz działek objętych zmianą miejscowego planu:
63/2, 63/1, 64, 65/1, 65/2, 70/2, 70/3,  69/3, 69/1, 69/4, 62/2, 47/1, 62/3, 69/2, 70/1, 70/3, 100, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 71/1, 71/2,
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 z późń. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: DIOGENES STUDIO SP. Z O.O.
Cena: 11 070,00 zł
Otrzymano: 3 ofert, w tym 3 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 11 070,00 zł do 19 188,00 zł (od 55.35% do 95.94% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 20 000,00 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus