Rzeka Gniła Obra w km 33+793-40+123, gm. Trzciel

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-19
Adres specyfikacji:
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
161547
Numer ogłoszenia wyników:
184771
Data składania ofert:
2016-08-09 08:00
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-19
Rodzaj procedury:
Przetarg Nieograniczony
Rodzaj przetargu:
Usługi
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-19
Możliwość udzielenia przetargu uzupełniającego:
NIE
Zamawiający

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Myśliborska 52
66 -400 Gorzów Wielkopolski.
Województwo lubuskie.

REGON: 97077954100000

Telefon: 95 7285931
Fax: 0957285931
E-mail: **********.***@lzmiuw.i.win.pl

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z konserwacją koryta rzeki Rzeka Gniła Obra w km 33+793-40+123, gm. Trzciel, powiat międzyrzecki. Roboty będą polegały w szczególności na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp rzeki, mechanicznym hakowaniu dna cieku z roślin korzeniących się, usuwaniu zatorów i tam bobra. Poglądowa mapa  stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w przedmiarze robót (zał. nr 7 do SIWZ)
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: MELIOTECH Jarosław Jóźwiak
Cena: 20 301,14 zł
Otrzymano: 2 ofert, w tym 1 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 19 231,35 zł do 20 301,14 zł (od 62.16% do 65.62% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 30 937,48 zł

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Ogólne kryteria oceny wykonawców

Rodzaj kryterium: Cena
Wartość procentowa kryterium: 90%
Rodzaj kryterium: Gwarancja
Wartość procentowa kryterium: 10%
 

Adres www specyfikacji przetargu:

http://melioracja.lubuskie.pl

Specyfikacja istotnych warunków przetargu znajduje się pod adresem:

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektorat w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz

Wymagana wiedza

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie prace konserwacyjne lub modernizacyjne na jednym cieku 
o minimalnej długości 10,0 km

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Rzeka Gniła Obra w km 33+793-40+123, gm. Trzciel
2015-08-24 TAK TAK 9 342,00 zł 4
Rzeka Gniła Obra km 33+793-40+123 (gm.Trzciel)
2014-10-01 TAK NIE 0,00 zł 0
Rzeka Gniła Obra w km 7+663÷18+574, gm. Babimost
2013-05-29 TAK TAK 63 181,06 zł 2
Konserwacja bieżąca rzeki Gniła Obra w km 18+574÷33+793
2011-09-07 TAK TAK 82 781,50 zł 3
Konserwacja bieżąca rzeki Gniła Obra w km 18+574÷33+793
2012-08-01 TAK TAK 95 268,73 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus