Rozbudowa obiektu mostowego w km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - zamówienie uzupełniające (przebudowa dojazdów do mostu)

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-08-24
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
153523
Numer ogłoszenia wyników:
187995
Data składania ofert:
2016-08-24
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-24
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja rządowa centralna
Data ogłoszenia wyników:
2016-08-24
Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko-Kamienna

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Konarskiego 20
26 -110 Skarżysko-Kamienna.
Województwo świętokrzyskie.

REGON: 29994398800000

Telefon: 41 2524451
Fax: 0412524451
E-mail: ***-****@tlen.pl

CPV

45.22.11.11: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Szukaj przetargów 45.22.11.11 Wyszukaj przetargi 45.22.11.11 w mieście Skarżysko-Kamienna

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego Umową Nr ZDP.273.19.2016 z dnia 07.06.2016 r. na wykonanie zadania                  pn.:Rozbudowa obiektu mostowego w km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T 
ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.
Zamówienie jest tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe i jest zgodne                z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
Zakres robót obejmuje przebudowę dojazdów do mostu na dł. 292 mb.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jak dla zamówienia podstawowego.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.
Cena: 218 719,94 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 218 719,94 zł do 218 719,94 zł (od 109.8% do 109.8% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 199 202,71 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus