Rozbiórka Budynków koszarowych nr 448 i 449 położonych na działce Nr 63/36, obręb Chrobry przy ulicy Sikorskiego w Głogowie wraz z transportem i zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych - roboty dodatkowe w zakresie ustalonym w protokole konieczności z dnia 3.10.2016 roku

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-18
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
150606
Numer ogłoszenia wyników:
151934
Data składania ofert:
2016-10-18
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-18
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: TBS Sp. z o.o. w Głogowie - 100% udziału Gmina Miejska Głogów
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-18
Zamawiający

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Piotra Skargi 8
67 -200 Głogów.
Województwo dolnośląskie.

REGON: 39062686900000

Telefon: 76 8334118
Fax: 0768334118
E-mail: *********@master.pl

CPV

45.11.00.00: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.00.00 Wyszukaj przetargi 45.11.00.00 w mieście Głogów

90.51.20.00: Usługi transportu odpadów

Szukaj przetargów 90.51.20.00 Wyszukaj przetargi 90.51.20.00 w mieście Głogów

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia są prace rozbiórkowe drogi wewnętrznej biegnącej wzdłuż budynków koszarowych nr 448 i nr 449, nie uwzględnionej w przygotowanej dla potrzeb przetargu nieograniczonego Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą:Rozbiórka Budynków koszarowych nr 448 i 449  położonych na działce Nr 63/36, obręb Chrobry przy ulicy Sikorskiego w Głogowie wraz z transportem i zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych. Szczegółowe uzasadnienie wykonania robót dodatkowych zostało zawarte w protokole konieczności z dnia 3.10.2016 roku.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: BRUK ART. Wojciech Wojciechowski
Cena: 264 450,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 264 450,00 zł do 264 450,00 zł (od 122.75% do 122.75% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 215 434,27 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus