Roboty uzupełniające na zadaniu pn.: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2016r. wg Zadania nr 4 obejmującego drogi Rejonu IV

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-29
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
149722
Numer ogłoszenia wyników:
149722
Data składania ofert:
2016-09-29
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-29
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-29
Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Kraków

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Włościańska 4
30 -138 Kraków.
Województwo małopolskie.

REGON: 35157927000000

Telefon: 12 6221010
Fax: 0126371063
E-mail: ***********@zdpk.krakow.pl

Treść przetargu:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2016 r. Zakres prac obejmuje: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg, przy zastosowaniu emulsji szybkorozpadowej i grysów, wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu zautomatyzowanego remontera drogowego, oraz remont nawierzchni betonem asfaltowym, asfaltem lanym.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Lucjan Ordys
Cena: 73 040,00 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 73 040,00 zł do 73 040,00 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 59 382,11 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus