Roboty uzupełniające dla zadania Budowa budynku przystani sportów wodnych - bazy treningowej szkoły mistrzostwa sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-09-30
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
149956
Numer ogłoszenia wyników:
149956
Data składania ofert:
2016-09-30
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-30
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Zakład budżetowy Gminay
Data ogłoszenia wyników:
2016-09-30
Zamawiający

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Toruń

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Gen. J. Bema 23/29
87 -100 Toruń.
Województwo kujawsko-pomorskie.

REGON: 87167050700000

Telefon: 56 6226700
Fax: 0566226705
E-mail: *****@mosir.torun.pl

Treść przetargu:

Realizując przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania robót branży budowlanej i sanitarnej w zakresie uzgodnionych uzupełnień i zmian wynikających z kosztorysu poz. 1 do 14, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: P.P.B. PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.
Cena: 343 501,15 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 343 501,15 zł do 343 501,15 zł (od 122.99% do 122.99% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 279 296,23 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus