Roboty uzupełniające, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, na podstawie art. 67 ust 1 pkt u ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zadania pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią.

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-31
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152862
Numer ogłoszenia wyników:
152862
Data składania ofert:
2016-10-31
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-31
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-31
Zamawiający

Gmina Korfantów

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Rynek 4
48 -317 Korfantów.
Województwo opolskie.

REGON: 53840300000

Telefon: 77 4343820
Fax: 0774343817
E-mail: *********@korfantow.pl

CPV

45.11.12.00: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.12.00 Wyszukaj przetargi 45.11.12.00 w mieście Korfantów

45.23.13.00: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Szukaj przetargów 45.23.13.00 Wyszukaj przetargi 45.23.13.00 w mieście Korfantów

Treść przetargu:

Zadanie obejmuje:
1.	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku 130 mb o średnicy 200 mm od przepompowni do studni S 24, od studni S 24 do studni S 25 i od studni S 25 do studni S 26.
2.	Przeprowadzenie prześwietlenia kamerą TV wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i oceną stanu technicznego sieci, nagrane na płytę CD, DVD lub inny nośnik  
 informacji elektronicznej. Minimalny zakres nagrania określi inspektor nadzoru 
 inwestorskiego.
3.	Roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach,
4.	Wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: DROBUD Anna Stryczek-Janicka
Cena: 40 270,38 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 40 270,38 zł do 40 270,38 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 32 740,14 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus