roboty uzupełniające, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zadania pn. Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany eko - groszkiem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-10-28
Części:
NIE
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
152784
Numer ogłoszenia wyników:
152784
Data składania ofert:
2016-10-28
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-28
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-10-28
Zamawiający

Gmina Korfantów

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

ul. Rynek 4
48 -317 Korfantów.
Województwo opolskie.

REGON: 53840300000

Telefon: 77 4343820
Fax: 0774343817
E-mail: *********@korfantow.pl

Treść przetargu:

Zamówienia obejmuje:
1)	poszerzenie spocznika i stopni zewnętrznych schodów betonowych (przy wejściu do budynku od strony podwórka),
2)	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej posadzki balkonu nad pomieszczeniami sanitarnymi.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane MOBUD, Tomasz Mochoń
Cena: 30 548,46 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 0 oceniano, 1 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 30 548,46 zł do 30 548,46 zł (od 123% do 123% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 24 836,15 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Roboty uzupełniające, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, na podstawie art. 67 ust 1 pkt u ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zadania pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią.
2016-10-31 TAK TAK 40 270,38 zł 1
Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany (eko - groszkiem), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59
2016-07-22 TAK TAK 298 597,28 zł 2
Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym w ramach umowy z dnia 26.08.20016 r., na zadanie pn. Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła na kocioł opalany eko - groszkiem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz ocieplenie elewacji wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej przy ul. Nyskiej 59
2016-10-31 TAK TAK 8 858,71 zł 1
Zamówienie uzupełniające na roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pn.: Wykonanie modernizacji obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz pomieszczenie kotłowni w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie
2016-08-11 TAK TAK 13 273,55 zł 1
ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO POLEGAJĄCYCH NA ZASTĘPSTWIE PROCESOWYM I DORADZTWIE W ZAKRESIE ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W POSTĘPOWANIU O ZWROT NADPŁATY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT), POPRZEDZONEGO KOMPLEKSOWĄ ANALIZĄ ZASADNOŚCI ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ORZEKAJĄCYMI I SĄDAMI
2016-04-18 TAK TAK 108 449,84 zł 1

Komentarze

comments powered by Disqus