Roboty uzupełniające - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w rejonie ul. Krakowska (strona południowa od ul. Loretańskiej do ul. Św. Kingi) ul. Św. Kingi, ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy, ul. Folwarczna, ul. Podlesie- etap I podetap IV

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2016-12-04
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
118019
Numer ogłoszenia wyników:
154104
Data składania ofert:
2016-12-04
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-04
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2016-12-04
Zamawiający

Gmina Wojnicz

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Rynek 1
32 -830 Wojnicz.
Województwo małopolskie.

REGON: 85166097300000

Telefon: 14 6790108
Fax: 0146790100
E-mail: **@wojnicz.pl

CPV

45.10.00.00: Przygotowanie terenu pod budowę

Szukaj przetargów 45.10.00.00 Wyszukaj przetargi 45.10.00.00 w mieście Wojnicz

45.11.00.00: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.00.00 Wyszukaj przetargi 45.11.00.00 w mieście Wojnicz

45.11.10.00: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Szukaj przetargów 45.11.10.00 Wyszukaj przetargi 45.11.10.00 w mieście Wojnicz

45.11.20.00: Roboty w zakresie usuwania gleby

Szukaj przetargów 45.11.20.00 Wyszukaj przetargi 45.11.20.00 w mieście Wojnicz

45.20.00.00: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Szukaj przetargów 45.20.00.00 Wyszukaj przetargi 45.20.00.00 w mieście Wojnicz

45.23.00.00: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Szukaj przetargów 45.23.00.00 Wyszukaj przetargi 45.23.00.00 w mieście Wojnicz

45.23.10.00: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Szukaj przetargów 45.23.10.00 Wyszukaj przetargi 45.23.10.00 w mieście Wojnicz

45.23.30.00: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Szukaj przetargów 45.23.30.00 Wyszukaj przetargi 45.23.30.00 w mieście Wojnicz

45.23.60.00: Wyrównywanie terenu

Szukaj przetargów 45.23.60.00 Wyszukaj przetargi 45.23.60.00 w mieście Wojnicz

45.30.00.00: Roboty instalacyjne w budynkach

Szukaj przetargów 45.30.00.00 Wyszukaj przetargi 45.30.00.00 w mieście Wojnicz

45.34.00.00: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Szukaj przetargów 45.34.00.00 Wyszukaj przetargi 45.34.00.00 w mieście Wojnicz

45.34.20.00: Wznoszenie ogrodzeń

Szukaj przetargów 45.34.20.00 Wyszukaj przetargi 45.34.20.00 w mieście Wojnicz

Treść przetargu:

1.	Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Wojniczu w rejonie ul. Krakowskiej (strona południowa od ul. Loretańskiej do ul. Św. Kingi), ul. Św. Kingi, ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy, ul. Folwarczna, ul. Podlesie - Etap I, podetap IV.
2.	Zakres zadania inwestycyjnego będący przedmiotem zamówienia został zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu na arkuszach map sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:1000 (na rys. nr:  3, 4, 5, ) stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ - dokumentacja projektowa.
Wyniki

Część przetargu: 1 - Roboty uzupełniające - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w rejonie ul. Krakowska (strona południowa od ul. Loretańskiej do ul. Św. Kingi) ul. Św. Kingi, ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy, ul. Folwarczna, ul. Podlesie- etap I podetap IV

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Machnik Sp. z o.o.
Cena: 134 639,16 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 134 639,16 zł do 134 639,16 zł (od 97.73% do 97.73% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 137 768,30 zł

Kryteria oceny wykonawców

Podobne przetargi

Tytuł Data Zakończony Rozstrzygnięty Kwota Ilość ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Wojniczu w rejonie ul. Krakowskiej (strona południowa od ul. Loretańskiej do ul. Św. Kingi), ul. Św. Kingi, ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy ul. Folwarczna, ul. Podlesie - Etap I, podetap II i podetap III
2016-03-24 TAK TAK 341 535,27 zł 11
Roboty uzupełniające - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w rejonie ul. Krakowska - strona południowa od ul. Loretańskiej do ul. Św. Kingi, ul. Św. Kingi, ul. Braci Gładyszów, ul. Ratnawy, ul. Folwarczna, ul. Podlesie - etap I podetap I
2015-12-01 TAK TAK 279 571,67 zł 1
Kanalizacja Wojnicza - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w rejonie ul. Tarnowskiej (strona północna), ul. Zawale, ul. Rolniczej, ul. Reymonta i ul. Konopnickiej wraz z częścią Więckowic
2010-06-23 TAK TAK 2 054 056,27 zł 7
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2014-2015 poprzez częściową kanalizację Wojnicza i Zakrzowa oraz zwodociągowanie części Wojnicza i Olszyn - < Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w części północnej ul. Warszawskiej oraz od ul. Słonecznej do ul. Kąpielowej i ul. Ks. Popiełuszki > i < Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu od ul. Rolniczej do ul. Nadbrzeżnej>
2015-02-19 TAK TAK 1 404 118,36 zł 5
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Wojniczu w rejonie ul. Kąpielowej i ul. Goszczyńskiego
2016-07-27 TAK TAK 29 847,61 zł 2

Komentarze

comments powered by Disqus