Roboty dodatkowe w zakresie wymiany części podbudowy oraz wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi gminnej nr 105189L od km 2+900,00 do km 3+850,00 położonej w Trębaczowie

Informacje o przetargu

Rozstrzygnięto:
2017-02-23
Części:
NIE
Adres strony www:
Wadium:
NIE
Zakończony:
TAK
Numer ogłoszenia:
712
Numer ogłoszenia wyników:
712
Data składania ofert:
2017-02-23
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Rodzaj procedury:
Z Wolnej Ręki
Rodzaj przetargu:
Roboty budowlane
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa
Data ogłoszenia wyników:
2017-02-23
Zamawiający

Gmina Łęczna

Zobacz wszystkie przetargi tego zamawiającego

Plac Kościuszki 5
21 -010 Łęczna.
Województwo lubelskie.

REGON: 43102005500000

Telefon: 81 7521150
Fax: 0817520242
E-mail: ****@www.leczna.pl

CPV

45.23.31.23: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Szukaj przetargów 45.23.31.23 Wyszukaj przetargi 45.23.31.23 w mieście Łęczna

Treść przetargu:

Wykonanie robót dodatkowych w zakresie wymiany części podbudowy oraz wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi gminnej nr 105189L od km 2+900,00 do km 3+850,00 położonej w Trębaczowie. Prace związane są z koniecznością zlecenia robót dodatkowych do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr IRG.272.5.2016 z dnia 06.04.2016r. zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego nr IRG.271.3.2016. Przedmiot zamówienia określony w przedmiarze robót obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:
- wykonania warstwy podbudowy z kruszyw łamanych,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralną,
- wzmocnienie podbudowy siatką z włókien szklanych.
Wyniki

Część przetargu: 1

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Cena: 79 811,26 zł
Otrzymano: 1 ofert, w tym 1 oceniano, 0 odrzucono.
Ceny ofertowe wyniosły od: 79 811,26 zł do 79 811,26 zł (od 115.55% do 115.55% szacowanej kwoty) przy wartości szacunkowej 69 069,20 zł

Kryteria oceny wykonawców

Komentarze

comments powered by Disqus